Hoppa till innehåll

PNUs höstmöte: Prata mera om nordiskt samarbete i riksdagsvalet!

Nästa vår är det riksdagsval i Finland som också direkt kommer att påverka vem som är med i den finska delegationen i Nordiska rådet. Dessutom blir det förändringar i Nordiska ministerrådet med de nya ministrarna. Riksdagsvalet kan därför anses vara ett nordiskt val. 

Förändringen av det utrikespolitiska läget i Europa har väsentligt påverkat de nordiska länderna och samarbetet dem emellan. I och med att alla nordiska länder anslutit sig till samma försvarsallians har utrikes- och säkerhetsfrågor kommit upp starkt på bordet i det nordiska samarbetet. Utöver utrikes- och säkerhetspolitik har samarbetet nyligen utvecklats även på andra områden. Parallellt med förändringarna har även förnyelsen av Helsingforsavtalet, grundavtalet för nordiskt samarbete, kommit upp till diskussion. 

En förnyelse av Helsingforsavtalet skulle öppna för möjligheten att intensifiera och utöka det nordiska samarbetet. Hittills har Nordiska rådet kunnat ge rekommendationer till Nordiska ministerrådet och regeringarna, men samarbetet bör diversifieras och utifrån de senaste årens erfarenheter ska bindande processer skapas, till exempel för kommunikation och samarbete under oväntade kriser. Nuvarande och framtida utmaningar kräver samarbete över gränserna och tillsammans måste de nordiska länderna göra en starkare insats globalt för att hitta lösningar. 

Finland bör ta en aktiv roll för att stärka det nordiska samarbetet och förnya Helsingforsavtalet. I det kommande riksdagsvalet får det nordiska samarbetet inte glömmas bort utan måste lyftas starkt i diskussionen. 

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?