Hoppa till innehåll

PNN publicerar Norden 2030-pamflett

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund publicerar idag sin första framtidspolitiska pamflett där förbundets medlemsorganisationer kommer till tals.

Pamfletten ger visioner för olika teman såsom framtidens välfärdsstat, klimat, utbildning och internationella samarbete.

Unga Européer, Beväringsförbundet, Finlands Studentkårers förbund, Finlands studerandekårers förbund, Samlingspartiets ungdomsförbund, Svensk Ungdom, SONK, Socialdemokratisk ungdom, Vänsterunga, Centerunga, Centerns Studerandeförbund i Finland, KD Unga och två av förbundets tidigare ordförande har bidragit med texter.

Pohjola-Nordens ungdomsförbund hoppas att pamfletten kan inspirera till politiskt engagemang för ett bättre Norden.

”Under det föregående året har PNU tagit ställning till många aktuella saker såsom klimatfrågan och försvarspolitiska frågor. Detta är delvis tack vare att vi godkände ett politiskt program som styr vår politiska verksamhet på höstmötet år 2017. Nu ville vi ge våra medlemsorganisationer att ge aktuella synvinklar på nordiska frågor och berätta om hur Norden 2030 ser ut enligt dem. Jag hoppas du får lika stor glädje som jag av de färska perspektiven på dessa frågor”, säger förbundets ordförande Veera Hellman.

Pamfletten går att läsa här.

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?