Hoppa till innehåll

PNU valde Veera Hellman till ordförande och godkände sitt första politiska program

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund valde på sitt höstmöte i Helsingfors den 18.11.2017 Veera Hellman till ordförande för verksamhetsåret 2018.

Höstmötet godkände dessutom PNU:s första politiska program, vilket betyder att förbundet vill se ett än mer enhetligt Norden som har målsättningen att ta steg för utvecklingen av en rimlig nordisk förbundsstat och som respekterar mänskliga rättigheter och förstärker nordiskt samarbete på arbetsmarknaden samt i miljöfrågor, konfliktlösning och utbildning.
Hellman, 20 år gammal, var Samlingspartiets Ungdomsförbunds kandidat. Under det gångna året har Hellman fungerat som PNU:s styrelsemedlem och som ordförande för PNU:s politiska arbetsgrupp samt medverkat i flera andra föreningar. Den nyvalda ordföranden studerar ekonomi vid Svenska Handelshögskolan och arbetar som politisk sekreterare på Samlingspartiets Ungdomsförbund.

”PNU är en organisation som ger ett gott språngbräde för unga till kärnan av nordisk politik. PNU är dessutom en organisation att växa upp i, en organisation där man alltid lär sig någonting nytt och som ger möjligheter till att resa, besöka nya platser och möta människor som man annars inte skulle möta”, säger Hellman.

Emmi Lainpelto (Lahden Pohjola-Nordenin Nuoret rf. och Socialdemokratisk Ungdom rf.) och Meri Kiikkala (Suomen Keskustanuoret rf.) valdes till förbundets första och andra vice ordförande.

Till styrelsen valdes 7 ordinarie medlemmar och 6 suppleanter. Till ordinarie medlemmar valdes Matleena Moisio (Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret rf.), Emilia Granqvist (Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation rf.), Maria Karjalainen (Oulun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret rf.), Sari Käyhkö (Joensuun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret rf.), Milla Knuuti (Vänsterstuderandena rf.), Riina Nikander (Helsingin Opiskelijoiden Pohjola-Norden rf.) ja Dan Cederlöf (Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf.).

Till suppleanter valdes Adam Vilpponen (Joensuun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret rf.), Minéa Taskinen (Joensuun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret rf.), Vera Järvenreuna (Tampereen Pohjola-Nordenin Nuoret rf.), Riina Pesu (Keskustan Opiskelijaliitto rf.), Eini Järvi (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU rf.) och Janne Hirvasvuopio (Suomen YK-nuoret – Finlands FN-ungdom – UN Youth of Finland rf.).

För mer information:

Ordförande 2018
Veera Hellman
veera.hellman[at]outlook.com

Ordförande 2017
Karolina Lång
040 130 4772
karolina.lang[at]pohjola-norden.fi

Generalsekreterare
Lena Höglund
044 733 5781
lena.hoglund[at]pohjola-norden.fi

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?