Hoppa till innehåll

NORDBUK: möjliggör nordiska projekt på gräsrotsnivån

Det nordiska samarbetet vimlar av förkortningar. NORDBUK, NORDEFCO, NIB, PYS, KKN, UNR, NMR, NR, FNF… Listan kan göras lång. Chansen finns alltså att NORDBUK drunknar i mängden och förblir anonym. Men bakom den kanske lite osexiga förpackningen gömmer sig en viktig instans: Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) vars stödprogram administreras av Kulturkontakt Nord (KKN) i Finland. Kommittén består av myndighets- och ungdomsrepresentanter från alla nordiska länder och det är undertecknad som har äran att fungera som Finlands ungdomsrepresentant i kommittén under perioden 2015-2017.

Vi har snackat blandinaviska och fikat i mer än 60 år nu tack vare det nordiska samarbetet. När Finland först gick med i Nordiska rådet (NR) år 1955 var det ett steg närmare väst. Samarbetet fördjupades och breddades snabbt till att omfatta många politiksektorer; utrikespolitiken och försvarssamarbetet förblev däremot en känslig balansgång för Finland på grund av vår östra granne.

På sin tid var det nordiska samarbetet alltså framåtblickande och rentav revolutionerande. EU var inte först med den fria rörligheten – redan 1958 struntade vi i pass i Norden och en nordisk arbetsmarknad skapades så tidigt som 1954. Samarbetet institutionaliserades ytterligare via grundandet av Nordiska ministerrådet (NMR) 1971 och Nordiska investeringsbanken (NIB) 1976.

Men vad hände sen? Det nordiska samarbetet föll i glömska när EU gjorde entré. Först nu när EU tampas med stora problem framstår det nordiska samarbetet som attraktivt igen. Att vissa debattörer hävdar att EU skulle utgöra ett hinder för ett fördjupat samarbete tycker jag är konstigt, då de nordiska länderna sedan tidigare har mött vattendelare som t.ex. NATO-medlemskap utan att det omöjliggjort ett fruktbart samarbete. De facto har det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFCO) varit en succé som citerats ofta de senaste åren som ett lyckat exempel på nytänkande i det nordiska samarbetet där länder som är villiga att gå längre kan göra så utan behov av konsensus.

Vad vi behöver är en slagkraftig vision som inspirerar och engagerar, förverkligat via konkreta förslag. På senare tid har tidigare fantasiförslag börjat tas på större allvar. Aalto-universitetets professor Sixten Korkman talar för en nordisk union och Svenska Folkpartiets partiledare Carl Haglund föreslår nordiskt medborgarskap. Att nordiska idéer av denna kaliber äntligen diskuteras på allvar gläder mig stort, men samtidigt ska vi se till att vi också stärker samarbetet medborgarna emellan.

Idén med NORDBUK är att möjliggöra nordiska projekt relaterade till barn och unga på gräsrotsnivån som annars inte skulle bli av på grund av brist på pengar. Vi är det nordiska samarbetets egna Nordea*: har du en idé så kan du få bidrag av NORDBUK för att göra verklighet av den. Det går att ansöka tre gånger om året och på KKN:s hemsida finns all information du behöver om vem som kan få understöd och hur man ansöker. (*fun fact: Nordea kommer från orden Nordic Idea, på samma sätt som Leg godt blir Lego!)

En annan av NORBDUK:s uppgifter är att se till att barn- och ungdomsperspektivet tas i beaktande inom Nordiska ministerrådet. Då Finland år 2016 är ordförande för kommittén är detta tvärsektoriella samarbete ledstjärnan i kommitténs arbete. Årets höjdpunkt, ungdomskonferensen Broar samlar ungdomar, beslutsfattare och personer som på ett eller annat sätt arbetar för och med unga i Norden i Helsingfors i september. Meningen är att tillsammans dryfta hur vi vill att framtidens Norden ska se ut.

Bollen är alltså hos oss. Det är vi som bestämmer vad vi gör av vårt nordiska arv. Mitt Norden ska också i fortsättningen vara en öppen, dynamisk och framåtblickande region där länderna klarar av att samarbeta även i svåra situationer. Det åstadkommer vi med att lära oss av hur allting började – med revolutionerande visioner och idéer.

P.S. På Kulturkontakt Nords Vimeokonto hittar du exempel på projekt som fått finansiering via NORBUK:s stödprogram!
Text: Kai Alajoki, Medlem i Nordiska barn- och ungdomskommittén

Foto: Skärmbild från videon NORDBOK Network and Cooperation

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?