Hoppa till innehåll

FNUF: samarbete mellan organisationer

2015 har varit ett händelserikt år för Föreningarna Nordens Ungdomsförbund, FNUF. Vårmötet hölls i Köpenhamn i april och valdes då ett nytt arbetsutskott (AU): Iris Dager från Island, f.d. viceordförande, tog över ordförandeposten av Fredric Nygård. Jonas Roelsgaard från Norge blev ny viceordförande och Morten Stemre gjorde debut som Färöarnas första AU-medlem sedan landets förening blev medlem av FNUF för snart två år sedan. FNUF fick även ny logga efter att ha godkänts på vårmötet, och lanserade sin nya hemsida som nu kan hittas på www.fnuf.org.

I juni arrangerades FNUF:s 2-dagars styrelseseminarium på Hanaholmen i Esbo. Ca 30 styrelsemedlemmar på både lokal och nationell nivå deltog från hela Norden. Seminariet fokuserade på nytänkande i styrelsearbete i ideella föreningar samt marketing och branding av föreningarna. Två workshops hölls vars mål var att generera idéer för hur FNUF:s nationella föreningar skulle kunna förbättra sig inom dessa områden och kommer det att jobbas med förslagen under det nya året. Seminariet stöddes av Nordiska barn- och ungdomskommittén och verkade deltagare ytterst nöjda med resultaten.

Inför hösten trappade FNUF upp sin politiska profil genom att ge ut ett gemensamt uttalande med Ungdomens Nordiska Råd (UNR). Uttalandet kritiserade den nuvarande situationen då man som nordisk medborgare inte kan rösta i statliga val om man bor i ett annat nordiskt land, och uppmanade till ändring av detta. Uttalandet kan läsas i sin helhet på FNUF:s hemsida, www.fnuf.org/politik/.

Hösten bjöd även på nya äventyr då moderföreningen, Föreningarna Nordens Förbund (FNF), höll sitt första förbundsmöte på Schæffergården i Gentofte, Danmark, som i framtiden kommer att arrangeras vartannat år. Varje medlemsförening, inklusive FNUF, kommer att sitta med tre röstberättigade mandat. Mötet godkände även att FNUF skulle få rösträtt på FNF:s övriga möten, vilket är en ändring från tidigare år då FNUF endast haft observatör-status.

Höstmötet hölls i Stockholm i oktober där det bland annat godkändes att nästa års vårmöte för första gången kommer äga rum på Färöarna. Inför mötet tilltalade FNF:s nytillträdde förbundssekreterare, Henrik Wilén, gruppen med förslag och visioner om samarbete. Mötesdeltagare fick även lära sig om FNUF Sveriges (och till dels PNU:s) historia och samarbete med UNR innan FNUF kom till, av Bo Andersson som var ordförande och viceordförande av FNUF på 80-talet.

UNR:s session hölls i Reykjavik sista helgen i oktober och hade varje medlemsförening av FNUF skickat minst en observatör. Både FNU Norge och PNU hade skickat in ett flertal resolutioner varav de flesta bifölls. Dock togs FNU:s förslag om ett federalt Norden inte upp till debatt. Det viktigaste förslaget som godkändes kan dock anses vara beslutet om UNR presidiets strukturändring vilket gjorde att FNUF behåller sin observatörplats i presidiet, som varit starkt hotat sedan förra årets session.

November bjöd också på mycket; Nordic Noir deckarfestivalen ägde rum i Reykjavik d. 13-15 med ca 40 FNUF:are från hela Norden, samt nordiska deckarförfattare, filmregissörer, manusförfattare och deckarexperter som bjöd på föreläsningar och workshops om deckarnas historia, deckarskrivning, plott, m.m. Deltagare besökte även en filmstudio som visade och berättade om förloppet runt deckarrekvisiter; brända, skjutna och skadade kroppar eller kroppsdelar, vapen, o.s.v. Projektet hade fått generöst stöd från Nordiska barn- och ungdomskommittén, Nordiska kulturfonden, Kulturkontakt Nord, Reykjaviks barn- och ungdomsfond samt Nordens hus i Reykjavik.

Sist men inte minst så var FNUF med-arrangör till ”Möjligheternas Norden”, Nordjobbs konferens om nordisk mobilitet, tillsammans med UNR och Nordisk Samorganisasjon for ungdomsarbeid (NSU). Konferensen hölls i Köpenhamn i slutet av november och bjöd unga från alla organisationer från hela Norden, samt andra intresserade, på mingel- och nätverksmöjligheter, chans att lära sig mer om de andra organisationerna, och diskussioner om nordisk mobilitet och gränshinder. Konferensen resulterade i en debattartikel med möjliga lösningar till dagens nordiska samarbetsproblem. FNUF:s arbetsår är därmed över, men kommer börja för fullt igen efter nyår. Vi ses då!

Text & foto: Iris Dager, ordförande i FNUF

Bildhantering: Anni Savolainen[:sv]2015 har varit ett händelserikt år för Föreningarna Nordens Ungdomsförbund, FNUF. Vårmötet hölls i Köpenhamn i april och valdes då ett nytt arbetsutskott (AU): Iris Dager från Island, f.d. viceordförande, tog över ordförandeposten av Fredric Nygård. Jonas Roelsgaard från Norge blev ny viceordförande och Morten Stemre gjorde debut som Färöarnas första AU-medlem sedan landets förening blev medlem av FNUF för snart två år sedan. FNUF fick även ny logga efter att ha godkänts på vårmötet, och lanserade sin nya hemsida som nu kan hittas på www.fnuf.org.

I juni arrangerades FNUF:s 2-dagars styrelseseminarium på Hanaholmen i Esbo. Ca 30 styrelsemedlemmar på både lokal och nationell nivå deltog från hela Norden. Seminariet fokuserade på nytänkande i styrelsearbete i ideella föreningar samt marketing och branding av föreningarna. Två workshops hölls vars mål var att generera idéer för hur FNUF:s nationella föreningar skulle kunna förbättra sig inom dessa områden och kommer det att jobbas med förslagen under det nya året. Seminariet stöddes av Nordiska barn- och ungdomskommittén och verkade deltagare ytterst nöjda med resultaten.

Inför hösten trappade FNUF upp sin politiska profil genom att ge ut ett gemensamt uttalande med Ungdomens Nordiska
Råd (UNR). Uttalandet kritiserade den nuvarande situationen då man som nordisk medborgare inte kan rösta i statliga val om man bor i ett annat nordiskt land, och uppmanade till ändring av detta. Uttalandet kan läsas i sin helhet på FNUF:s hemsida, www.fnuf.org/politik/.

Hösten bjöd även på nya äventyr då moderföreningen, Föreningarna Nordens Förbund (FNF), höll sitt första förbundsmöte på Schæffergården i Gentofte, Danmark, som i framtiden kommer att arrangeras vartannat år. Varje medlemsförening, inklusive FNUF, kommer att sitta med tre röstberättigade mandat. Mötet godkände även att FNUF skulle få rösträtt på FNF:s övriga möten, vilket är en ändring från tidigare år då FNUF endast haft observatör-status.

Höstmötet hölls i Stockholm i oktober där det bland annat godkändes att nästa års vårmöte för första gången kommer äga rum på Färöarna. Inför mötet tilltalade FNF:s nytillträdde förbundssekreterare, Henrik Wilén, gruppen med förslag och visioner om samarbete. Mötesdeltagare fick även lära sig om FNUF Sveriges (och till dels PNU:s) historia och samarbete med UNR innan FNUF kom till, av Bo Andersson som var ordförande och viceordförande av FNUF på 80-talet.

UNR:s session hölls i Reykjavik sista helgen i oktober och hade varje medlemsförening av FNUF skickat minst en observatör. Både FNU Norge och PNU hade skickat in ett flertal resolutioner varav de flesta bifölls. Dock togs
FNU:s förslag om ett federalt Norden inte upp till debatt. Det viktigaste förslaget som godkändes kan dock anses vara beslutet om UNR presidiets strukturändring vilket gjorde att FNUF behåller sin observatörplats i presidiet, som varit starkt hotat sedan förra årets session.

November bjöd också på mycket; Nordic Noir deckarfestivalen ägde rum i Reykjavik d. 13-15 med ca 40 FNUF:are från hela Norden, samt nordiska deckarförfattare, filmregissörer, manusförfattare och deckarexperter som bjöd på föreläsningar och workshops om deckarnas historia, deckarskrivning, plott, m.m. Deltagare besökte även en filmstudio som visade och berättade om förloppet runt deckarrekvisiter; brända, skjutna och skadade kroppar eller kroppsdelar, vapen, o.s.v. Projektet hade fått generöst stöd från Nordiska barn- och ungdomskommittén, Nordiska kulturfonden, Kulturkontakt Nord, Reykjaviks barn- och ungdomsfond samt Nordens hus i Reykjavik.

Sist men inte minst så var FNUF med-arrangör till ”Möjligheternas Norden”, Nordjobbs konferens om nordisk mobilitet, tillsammans med UNR och Nordisk Samorganisasjon for ungdomsarbeid (NSU). Konferensen hölls i Köpenhamn i slutet av november och bjöd unga från alla organisationer från hela Norden, samt andra intresserade, på mingel- och nätverksmöjligheter, chans att lära sig mer om de andra organisationerna, och diskussioner om nordisk mobilitet och gränshinder. Konferensen resulterade i en debattartikel med möjliga lösningar till dagens nordiska samarbetsproblem. FNUF:s arbetsår är därmed över, men kommer börja för fullt igen efter nyår. Vi ses då!

Text & foto: Iris Dager, ordförande i FNUF

Bildhantering: Anni Savolainen

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?