Hoppa till innehåll

Arbete öppnar dörrar

För några veckor sedan deltog jag i en konferens med namnet ”Möjligheternas Norden” i Köpenhamn. I samband med konferensen firades även sommarjobbprogrammet Nordjobbs 30 år och deltagarna fick höra berättelser och erfarenheter  av dem som under årens lopp nordjobbat. Berättelserna vittnade om hur viktig Nordjobb-sommaren eller somrarna hade varit för dem som individer. Att Nordjobb hade gett dem nya vänner, upplevelser de minns än idag och påverkat dem på ett sätt som också överraskade dem själva.

Det finns flera skäl till att jag tycker att Nordjobb är ett fint program, men jag skulle särskilt vilja lyfta upp två saker: att programmet ger unga människor arbete och att unga får en möjlighet att se och uppleva Norden.

Då ungdomsarbetslösheten både i Finland och på europeisk nivå är hög, är det både viktigt och eftersträvansvärt att unga människor har möjlighet att få en första erfarenhet av arbete och genom det kunna öppna dörrar till vidare möjligheter. Det som också gör Nordjobb unikt jämfört med många andra program riktade till unga är att Nordjobb erbjuder jobb, istället för praktikplatser. De praktikplatser som erbjuds idag ger säkert den enskilda unga tillfälle att lära sig mycket nytt som denna inte annars skulle lära sig, men samtidigt kan den unga i vissa fall hamna i en gråzon som praktikant där denna inte ses som en jämlik del av arbetsgemenskapen och ofta är praktikplatserna även oavlönade. En oavlönad praktik betalar inte studiebostadens hyra eller räkningarna.

Förutom möjligheten till arbete som Nordjobb ger skulle jag även vilja lyfta upp hur betydelsefullt på ett personligt plan ett första möte med resten av Norden kan vara. Jag har själv inte haft möjlighet att Nordjobba (än), men sett en hel del av Norden med Pohjola-Nordens ungdomsförbund. Såsom Nordjobbarna har jag fått nya vänner, upplevt saker jag aldrig hade kunnat förvänta mig och framförallt haft möjlighet att se och fördjupa mig i andra länder och deras kulturer. Norden är nära, men har mycket att erbjuda.

Jag är fast besluten om att Pohjola-Nordens ungdomsförbund har en essentiell roll i att erbjuda den här typens förstagångskontakt till Norden, dels genom vår egna verksamhet men också genom att jobba med att förmedla nordiska upplevelser för unga.

 Ps. Dags att slipa cv:n? Nordjobb-ansökan öppnar i januari!

Text och foto: Karolina Lång, Första vice ordförande i PNU

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?