Hoppa till innehåll

Att förstå varandra i Norden -kurssi

PNN järjesti yhteistyössä Helsingin ruotsinkielisen työväenopiston, Arbiksen, kanssa ilmaisen johdantokurssin yhteispohjoismaisen kommunikoinnin perusteisiin lauantaina 16.1. Neljätuntiselle minikurssille osallistui 30 henkilöä.

Jokainen opiskelija sai nipun info- ja tehtävämonisteita. Ne käsittelivät esimerkiksi tanskan peruskielioppia, ääntämistä ja skandinaavisten kielten yhtäläisyyksiä koskevia tehtäviä. Eräs teemaan liittyvä ilmiö on niin sanottu falske venner, jossa samalta kuulostava sanalla on eri merkitys toisessa kielessä. Tästä esimerkkinä on rolig, joka on ruotsiksi hauska, mutta tanskaksi rauhallinen. Tämä onkin konkreettinen esimerkki kurssin sisällöstä: miten ymmärtää skandinaavisia kieliä paremmin, vaikkei varsinaisesti osaisi kieltä?

Kurssin opettajana toimi tanskan kielen opettaja ja tv-kääntäjä Johanna Toivonen. Kurssille osallistumisen edellytyksenä oli ruotsin ymmärtäminen, ja Toivonen avasikin kurssin ehdottamalla, että opetuksen ajan puhuttaisiin blandinaviskaa. Hän puhui enimmäkseen tanskaa, mutta hänen selkeän puhetyylinsä vuoksi seuraaminen oli vaivatonta myös tanskaa osaamattomalle. Kurssin aineiston pääpaino olikin juuri tanskan kielen avaamisessa: tämä oli hyödyllistä ja perusteltua, sillä yhtäläisyydet norjan ja ruotsin kesken ovat vahvemmat. Monistemateriaalin ja helppojen keskustelutehtävien ohella katsottiin videoita, jotka ilmensivät pohjoismaista huumoria ja kommunikointiongelmia sketsimuodossa.

Muita käsiteltyjä aiheita olivat esimerkiksi ääntämisen alkeet, kuullunymmärtäminen ja numerot. PNN tarjosi tauolla kahvia, teetä ja voileipiä.

Kurssilla oli koko iltapäivän ajan rento ja hyväntuulinen tunnelma. Pohjoismaiseen kommunikointiin saatiin perehtyä rauhassa – osallistujia yhdisti mielenkiinto aihetta kohtaan, mutta osaamisesta ei tarvinnut ottaa paineita, sillä koetta ei ollut.

Att förstå varandra i Norden, Helsingfors Arbis

Teksti ja kuvat: Anni Savolainen

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?