Hyppää sisältöön

Pohjoismaiset hyvinvointivaalit

Pohjoismaat ovat tunnettuja hyvinvointimalleistaan. Pohjoismaiden hyvinvointijärjestelmät muodostuvat maiden julkisista sektoreista, jotka tarjoavat kansalaisille terveyden- ja sairaanhoidon palveluita sekä sosiaalisen turvaverkon. Mitä tulee hyvinvointijärjestelmien käytännön toimintaan, eroavaisuuksia pohjoismaista kuitenkin löytyy.

Suomi

Suomen ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022. Aluevaaleissa uusille hyvinvointialueille valitaan aluevaltuusto, joka jatkossa päättää sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä palo- ja pelastustoimea koskevasta päätöksenteosta hyvinvointialueella. Aikaisemmin tästä ovat vastanneet kaupungit. Hyvinvointialueita on yhteensä 21 (pl. Helsinki ja Ahvenanmaa).

Ruotsi

Ruotsissa äänestetään joka neljäs vuosi kunta-, alue-, ja eduskuntavaaleissa. Ruotsin aluevaalit muistuttavat Suomen aluevaaleja ja alueita Ruotsissa on 21. Alueita johtaa ne poliitikot, jotka alueen asukkaat ovat äänestäneet suoraan vaaleissa. Alueet ovat vastuussa muun muassa terveyden- ja sairaanhoidosta, samalla tavalla kuin Suomessa. 

Islanti

Islannin terveyden- ja sairaanhoitojärjestelmä on yleinen, kansallinen ja julkisesti rahoitettu. Islannissa hallitus päättää sairaanhoidosta, joten kansalaiset äänestävät tästä eduskuntavaaleissa. Tällä tavalla Islannin hyvinvointimalli eroaa esimerkiksi suomalaisesta ja ruotsalaisesta mallista.

Tanska

Tanskan terveys- ja sairaanhoitojärjestelmä voidaan jakaa kolmeen tasoon: valtiolliseen, alueelliseen ja kunnalliseen. Valtiolla on vastuu terveyden- ja sairaanhoidon yleisestä suunnittelusta ja valvonnasta. Alueelliseen tasoon kuuluu viisi eri aluetta, jotka muodostuvat demokraattisesti valituista aluevaltuustoista (regonråd). Aluevaltuustot vastaavat muun muassa sairaaloista ja psykiatrisesta hoidosta. Kunnat puolestaan ovat vastuussa monista eri palveluista ensihoidon ja vanhustenhoidon saralla. Tanskassa aluevaalit käydään neljän vuoden välein kunnallisvaalien yhteydessä, kuten esimerkiksi Ruotsissa.

Norja

Norjalla on kansallinen terveydenhuolto- ja sairaanhoitojärjestelmä, mikä muistuttaa tanskalaista mallia. Kunnat ovat vastuussa ensihoidosta ja neljä alueellista terveydenhoitoviranomaista vastaavat erikoissairaanhoidosta kuten sairaaloista.

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?