Hyppää sisältöön

PNN:n syyskokous: Arktisen alueen suojelu pohjoismaisen yhteistyön keskiöön!

KANNANOTTO 19.11.2016

Helsingissä kokoontunut Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton (PNN) syyskokous vaatii Arktisen alueen suojelun nostamista Suomen pohjoismaisen yhteistyön keskiöön.

– Arktinen alue on avainasemassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, ja pohjoismainen yhteistyö on tärkeä vaikutuskanava arktisiin asioihin liittyen, sanoo Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton juuri uudelleenvalittu puheenjohtaja Karolina Lång.

Suomen lokakuun lopussa alkaneen Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajuuden myötä ja toukokuussa 2017 alkava Arktisen neuvoston puheenjohtajuus tekevät Suomesta keskeisen vaikuttajan arktisessa yhteistyössä.

– Suomen valtionjohdon tulee olla johdonmukainen kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä ja arktisen alueen suojelemisessa, sekä ajaa näitä arvoja pohjoismaisessa yhteistyössä. Arktisessa yhteistyössä on elintärkeää pitää kiinni Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista tuoda päästöt nollaan tämän vuosisadan aikana sekä rajoittaa lämpötilan nousua 1,5 asteeseen. Pohjoismaiden tulee ajaa mertensuojelualueita Pohjoisella jäämerellä ja yhteisiä sitovia standardeja arktiselle öljynporaukselle, sanoo Lång.

– Pohjoismaiden tulee osoittaa todellista sitoutumista ilmastotavoitteisiinsa ja lopettaa uusien alueiden avaaminen öljyn etsintään sekä valtionyhtiöden osallistuminen arktisiin öljynporauksiin. Myös alkuperäiskansojen ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet päätöksentekoon on arktisessa yhteistyössä taattava. Arktisen alueen kohtalo vaikuttaa koko planeettamme tulevaisuuteen. Tämän päivän päätöksien seuraamukset maksavat nuoret ja tulevat sukupolvet, sanoo Karoliona Lång.

Vuonna 2017 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto keskittyy jäsenjärjestöjensä tiedottamiseen ja paikallisosastojensa tukemiseen. Nuorisoliitto aikoo myös järjestää pohjoismaisen mediakoulutuksen jäsenilleen ja tehdä yhteistyötä m.m. Youth Arctic Coalitionin kanssa.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Karolina Lång, 044 1304772
Pääsihteeri Lena Höglund, 044 7335781STÄLLNINGSTAGANDE 19.11.2016

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) som höll sitt höstmöte i Helsingfors 19.11.2016 kräver att skyddet av det Arktiska området prioriteras i Finlands nordiska samarbete.

– Det arktiska området är avgörande i kampen mot klimatförändringarna och det nordiska samarbetet är för det en viktig påverkningsplatform, säger Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds nyss omvalda ordförande Karolina Lång.

Finlands ordförandeskap för det Nordiska rådet fick sin början i slutet av oktober och i maj 2017 tar Finland över ordförandeskapet för det Arktiska rådet, vilket bådadera sätter Finland i ledande position för att påverka det arktiska samarbetet.

– Finlands statsråd bör förhålla sig konsekvent i främjandet av hållbarhetsmålen och i skyddet av det arktiska området, såväl som driva dessa frågor i det nordiska samarbetet. Målsättningen i klimatavtalet från Paris, dvs. att minska på utsläppen till noll och begränsa en temperaturhöjning bortom 1,5 grader, är avgörande för det arktiska samarbetet. De nordiska länderna ska driva fram havsskyddsområden i det Norra Ishavet och gemensamma bindande standarder för oljeutvinning i arktiska områden, säger Karolina Lång.

– Också de nordiska länderna måste bevisa att de avser leva upp till klimatmålen genom att inte öppna upp oljeutvinning på nya områden och förhindra att statliga bolag deltar i arktisk oljeutvinning.
Ursprungsfolken och de ungas påverkningsmöjligheter i beslutsfattandet i arktiska samarbetet måste garanteras. Det arktiska områdets öde påverkar hela vår planets framtid. Konsekvenserna för dagens beslut betalar de unga och kommande generationer för, avslutar Karolina Lång.

År 2017 fokuserar Pohjola-Nordens Ungdomsförbund på att informera sina medlemsorganisationer och på att stöda sina lokalavdelningar. Ungdomsförbundet avser också ordna en nordisk mediautbildning åt sina medlemmar och samarbeta bl.a. med Youth Arctic Coalition.

Tilläggsinformation:
Ordförande Karolina Lång, 044 1304772
Generalsekreterare Lena Höglund, 044 7335781

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?