Hyppää sisältöön

PNN:n kevätkokous: Haluamme Pohjoismaihin yhteisen henkilönumeron!

KANNANOTTO 10.4.2015

Helsinkiin 10.4. kokoontunut Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton (PNN) kevätkokous vaatii yhteisen henkilönumeron käyttöönottoa Pohjoismaissa. Henkilönumero helpottaisi Pohjoismaiden sisäistä liikkumista.

”Rajaesteiden poistamisessa on edistyttävä. Toiseen Pohjoismaahan esimerkiksi työn perässä muuttavalle aiheuttaa kohtuutonta hankaluutta hakea toisen maan henkilönumeroa. Tämä vaaditaan työssäkäynnin mahdollistamiseksi. Myöskään pankkitilin avaaminen ei onnistu ilman kohdemaan henkilönumeroa”, selventää PNN:n puheenjohtaja Kim Rantala.

Pohjoismainen henkilönumero tulisi kansallisten henkilönumeroiden rinnalle. On helpompi luoda yksi uusi järjestelmä, kuin sovittaa kansallisia henkilönumeroita yhteen.

”Paljon on puhuttu byrokratian ja sääntelyn vähentämisestä sekä työvoiman liikkuvuuden lisäämisestä. Yhteinen henkilönumero Pohjoismaissa vähentäisi viranomaisasiointia, kun mahdollisuus työskennellä toisessa Pohjoismaassa onnistuisi automaattisesti. Myös pohjoismaalaisten vaihto-opiskelijoiden ja turistien asiointi esimerkiksi pankissa ja lääkärissä helpottuisi. Työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi on tässä taloudellisessa tilanteessa tehtävä kaikki mahdollinen. Vaadimmekin tämän toimenpiteen edistämistä Pohjoismaiden neuvostossa”, summaa puheenjohtaja Rantala.

Lisätietoja:

Kim Rantala (puh. 040 734 8039, pnnpuheenjohtaja@pohjola-norden.fi)
Laura Mynttinen (puh. 044 733 5781, pnnpaasihteeri@pohjola-norden.fi)STÄLLNINGSTAGANDE 10.4.2015

Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds (PNU) vårmöte i Helsingfors kräver ibruktagande av gemensamt personnummer i Norden. Personnumret skulle underlätta rörlighet inom Norden.

”Gränshinderarbete måste utvecklas. För en som flyttar till ett annat nordiskt land för exempelvis att arbeta ställs för onödiga svårigheter när hen söker andra landets personnummer. Detta krävs för att kunna arbeta. Dessutom lyckas det inte att öppna bankkonto utan personnummer”, förklarar PNU:s ordförande Kim Rantala.

Det nordiska personnumret skulle tas i bruk vid sidan om nationella personnummer. Det är lättare att skapa ett nytt system än att foga samman nationella personnummer.

”Det har talats mycket om att minska byråkrati och reglering samt att öka arbetskraftens rörlighet. Det gemensamma personnumret i Norden skulle minska besöken hos myndigheterna eftersom möjligheten att arbeta i ett annat nordiskt land skulle lyckas automatiskt. Dessutom skulle det vara lättare för nordiska utbytesstudenter och turister att sköta sina ärenden i till exempel banken eller hos läkaren. I det här ekonomiska läget måste alla åtgärder tas i bruk för att möjliggöra arbetskraftens rörlighet. Därför kräver vi att denna åtgärd upparbetas i Nordiska rådet”, summerar ordförande Rantala.

Ytterligare uppgifter:

Kim Rantala (tfn 040 734 8039, pnuordforande@pohjola-norden.fi)
Laura Mynttinen (tfn 044 733 5781, pnugeneralsekreterare@pohjola-norden.fi)

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?