Hyppää sisältöön

PNN:n kevätkokous: Pohjoismaiset nuoret rauhaa edistämään

KANNANOTTO

9.4.2016

Pohjola-Nordenin nuorisoliitto järjesti kevätkokouksensa 9.4.2016 Helsingissä. Tilaisuus alkoi puheenvuorolla Erkki Tuomiojalta teemalla ”Pohjoismaat ja EU”. Helsinkiin kokoontunut Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton (PNN) kevätkokous kehottaa sen paikallisosastoja sekä jäsenjärjestöjä ja muita nuorten kanssa toimivia tahoja tutustumaan YK:n päätöslauselmaan 2250 ja arvioimaan kuinka ne voisivat hyödyntää sitä omassa toiminnassaan.

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 2015 joulukuussa päätöslauselman 2250 (Youth, Peace and Security – Nuoret, Rauha ja Turvallisuus) jossa se nostaa 18-29 vuotiaat nuoret tärkeään rooliin rauhan ja turvallisuuden rakentajina. Jäsenmaita ja niissä nuorten kanssa toimivia tahoja kehotetaan lisäämään vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa ja luomaan toimintamalleja, joilla nuoret saadaan entistä tiiviimmin osaksi rauhan luomista ja sen säilyttämistä.

Lausunnossa todetaan, että nuoren estynyt opiskelu ja vaikeudet työmarkkinoille pääsyn kanssa voivat vaikeuttaa huomattavasti kestävän rauhan luomista. Asiakirjassa halutaan myös nostaa esille, että nykyinen nuorten sukupolvi on suurin mitä on koskaan elänyt maapallolla. Tilanne tarjoaa Pohjoismaille ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda kestävää rauhaa ja taloudellista hyvinvointia, mikäli tarvittavat toimet otetaan käyttöön niin Pohjoismaissa kuin niiden ulkopuolella.

”Myös pohjoismainen yhteistyö ja vapaa pohjoismainen liikuvuus parantaa nuorten opiskelumahdollisuuksia ja isompien työmarkkinoiden saatavuutta ja vakauden yhteiskunnan kannalta siitä pitää eritysesti vaalia, sanoo PNN:n puheenjohtaja Karolina Lång

PNN:n korostaa pohjoismaisten arvojen kuten demokratian, tasa-arvon ja sananvapauden merkitystä rauhan luomisessa, mutta myös sen säilyttämisessä. Pohjoismaisen yhteistyön ja erityisesti nuorten välisen yhteistyön tukeminen luo pohjan vakaalle ja hyvälle tulevaisuudelle. PNN:n haluaa olla tukemassa toimintaa joka tukee näiden hyviksi todettujen arvojen leviämistä myös Pohjoismaiden ulkopuolelle.

”Pohjoismaat ovat olleet historiallisesti edelläkävijöitä rauhaan liittyen ja toivon että Pohjoismaat voivat toimia hyvänä esimerkkinä myös tulevaisuudessa, sekä kotikentällä että Pohjoismaiden ulkopuolella, sanoo puheenjohtaja Karolina Lång.

Lisätietoja:

Karolina Lång (puh. 040 130 4772, pnnpuheenjohtaja@pohjola-norden.fi)

Lena Höglund (puh. 044 733 5781, pnnpaasihteeri@pohjola-norden.fi)STÄLLNINGSTAGANDE

9.4.2016

Pohjola-Nordens ungdomsförbund som 9.4 samlades till sitt vårmöte i Helsingfors uppmanar sina lokalavdelningar, medlemsorganisationer och andra instanser som jobbar med unga att bekanta sig med FN:s resolution 2250 och utvärdera hur de kunde utnyttja den i sin egen verksamhet.

FN:s säkerhetsråd godkände i december 2015 resolutionen 2250 (Youth, Peace and Security – Unga, Fred och Säkerhet) där unga i åldern 18-29 lyfts fram för deras viktiga roll i att skapa fred och säkerhet. Medlemsländerna och aktörer som jobbar med unga i dessa länder uppmanas att utöka påverkningsmöjligheterna i beslutsfattandet och skapa modeller som möjliggör att unga blir en allt mer central del i att skapa och upprätthålla fred.

Det konstateras i resolutionen att förhindrade studiemöjligheter och svårigheter att äntra arbetsmarknaden kan försvåra att en hållbar fred uppnås. I dokumentet lyfts också fram att den nuvarande generationen unga är den största som någonsin levt på jorden. Detta erbjuder en unik möjlighet att skapa hållbar fred och ekonomisk välfärd, ifall rätt medel tas i bruk för att nå det.

PNU understryker betydelsen av nordiska värderingar som fred, jämlikhet och yttrandefrihet i både upprätthållandet och skapandet av fred. Att stöda nordiskt samarbete och särskilt samarbete unga emellan ger en stabil och god grund till framtiden. PNU vill vara med och stöda verksamhet som sprider dessa goda värderingar också utanför Norden.

Ytterligare information:

Karolina Lång (tel. 040 130 4772, karolina.lang@pohjola-norden.fi)

Lena Höglund (tel. 044 733 5781, lena.hoglund@pohjola-norden.fi)

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?