Hyppää sisältöön

Ympäristökysymyksiin tarvitaan johtajuutta – Pohjolan aika on nyt

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (PNN) on huolissaan maapallon elinkelpoisuuden säilymisestä ilmaston lämmetessä. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 8.10.2018 julkaiseman raportin mukaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoite pitää ilmaston lämpeneminen alle kahdessa asteessa ei toteudu, elleivät kaikki maat puutu ongelmaan, joka vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään asuinpaikasta riippumatta.

Pohjoismaat ovat tehneet kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa vähentääkseen päästöjään. Suomessa kasvihuonepäästöjä on vähennetty yli kaksikymmentä prosenttia vuodesta 1990 ja Ruotsi asetti tänä vuonna muun muassa lentoveron, joka koskee Ruotsista lähteviä ja sinne saapuvia lentoja. Tällaiset toimet ovat hyviä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, mutta ne eivät kuitenkaan riitä. Pohjoismaiden tulee yhdessä ottaa globaali suunnannäyttäjän rooli, sillä suurvallat eivät ole ottaneet sitä tosissaan.

Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston täytyy ottaa johtajuus taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. PNN haluaa korostaa, että valtioiden on kannettava vastuunsa tulevaisuuden sukupolvia ajatellen ja puututtava lainsäädännöllisin keinoin ilmastonmuutoksen etenemiseen. Päätöksentekijöiltä vaaditaan selkärankaa tehdä päätöksiä, jotka helpottavat kuluttajien jokapäiväisiä ympäristöystävällisiä valintoja.

Agenda2030:ssa esitetään 17 tavoitetta kestävän kehityksen edistämiseksi. Pohjoismaiden ministerineuvosto on perustanut Sukupolvi 2030-ohjelman, joka pyrkii täyttämään Agenda 2030:ssa listattuja tavoitteita. Ohjelman tarkoituksena on saada lapset ja nuoret osallistumaan ilmastotyöhön sekä nyt, että tulevaisuudessa. Nuoret sukupolvet ovat tässä erittäin tärkeässä roolissa. Nuoret perivät aiempien sukupolvien aiheuttamat ympäristö- ja ilmasto-ongelmat, ellei niiden ratkaisemiseen löydy vahvaa ja uskottavaa poliittista johtajuutta.

”Sukupolvi 2030 on esimerkki toimenpiteestä, joka näyttää, että Pohjola haluaa puuttua ilmastonmuutokseen. Lisäksi Norja on kannustanut ihmisiä liikkumaan ekologisemmin ja osa suomalaisista yrityksistä on ottanut aktiivisen roolin mahdollistaakseen ympäristöystävälliset kulutusvalinnat. Yksittäiset toimet eivät kuitenkaan riitä. Pohjolan täytyy pitää huolta, että myös muut maat ymmärtävät  ilmastonmuutoksen seuraukset. Pohjoismaiden täytyy jakaa muille käytäntöjä, joita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on luotu. Pohjoismaiden täytyy nyt osoittaa sitoutumisensa yhteisen elinympäristömme säilyttämiseksi ja viestiä siitä myös muulle maailmalle”, PNN:n puheenjohtaja Veera Hellman vaatii.

Pohjoismaiden nuoret suhtautuvat yhä kriittisemmin kulutuskulttuuriin. He suosivat kasvisruokaa, kierrätysmateriaaleja ja jakamistaloutta. Lisäksi nuoret tiedostavat matkustamisen vaikutukset ilmastolle ja osallistuvat aktiivisesti keskusteluun ilmastonmuutoksesta.  Jotta nuorten visiot nykyisestä ja tulevasta pääsisivät oikeuksiinsa, tulee nuorille antaa myös mahdollisuus päätöksentekoon.

Pohjoismaiden nuorille ilmastodelegaateille tulisi antaa vahvempi mandaatti nuorten näkökulmien esiin tuomiseksi joulukuun YK:n ilmastokokouksen pohjoismaisessa paviljongissa. Pohjoismaiden tulee näyttää suuntaa toimimalla aktiivisesti, rohkeasti ja näyttävästi ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

PNN vaatii, että Pohjoismaat ottavat globaalin johtajuuden ilmastonmuutoksen hillitsemisessä – myös käytännössä.

IPCC:n raportti: http://www.ipcc.ch/report/sr15/

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?