Hoppa till innehåll

Välkommen till höstmöte 24.11.

Helsingfors 23.10.2020

KALLELSE TILL STADGEENLIGT HÖSTMÖTE

Välkommen till Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds stadgeenliga höstmöte tisdagen den 24.11.2020 kl. 17.00 i Ossian-salen i Folkhälsans utrymmen (Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors). På mötet behandlas förbundets verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2021. Därtill väljer mötet förbundets nya styrelse och behandlar ett av styrelsen framfört förslag till strategi för åren 2021-2023. Mötet inleds kl. 17.00 med diskussion om gränshinder och Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet år 2021 tillsammans med nordiska samarbetsministern Thomas Blomqvist. Därefter öppnas själva höstmötet. Kaffe med tilltugg serveras från kl. 16.30. Tillfället avslutas kl. 20.00.

Distansdeltagande i mötet är möjligt och rekommenderas i och med den rådande virussituationen. Förbundets stadgor möjliggör distansdeltagande i medlemsmöten enligt styrelsebeslut. Mötets officiella deltagare bör förhandsanmäla sig senast 16.11.2020 antingen till e-postadressen pnnpaasihteeri@pohjola-norden.fi, eller per post till Lena Höglund, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors, för att möjliggöra utskick av mötesdokumenten och arrangerandet av distansdeltagandet genom datakommunikation. Mötesplatsen har utrymme för 85 deltagare med säkerhetsavstånd. Mötesmaterialet skickas per e-post en vecka före mötet.

Förslag till kandidater för personvalen (ordförande, viceordförande, styrelseledamöter och suppleanter) skickas till valutskottet, e-postadressen pnnvaalivaliokunta@gmail.com senast den 10.11.2020. Vi ber de personer som ställer upp i valen att fylla i och skicka det bifogade ansökningsformuläret till ovan nämnda adress. Formuläret kan fyllas i antingen på finska eller på svenska.

Resor till och från mötet ersätts för högst fem (5) representanter från varje lokalavdelning. De personer som är berättigade till reseersättning bör anmäla sig till mötet inom utsatt tid, senast den 16.11.2020.

Varmt välkomna med på höstmötet!

Å styrelsens vägnar,

Maria Karjalainen

ordförande
045 113 6317

maria.karjalainen@pohjola-norden.fi

Lena Höglund

generalsekreterare
044 733 5781

lena.hoglund@pohjola-norden.fi

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?