Hoppa till innehåll

Ungdomens Nordiska Råd idag och igår

Det är alltid super kul att besöka UNR:s session och följa med dess verksamhet. Att de senaste fem åren innehaft rösträtt på sessionen, som är UNR:s största evenemang, men denna gång ha äran att fungera som mötesordförande utan rösträtt gör att det börjar klia i fingrarna då den politiska debatten går igång.

Det är alltid super kul att besöka UNR:s session och följa med dess verksamhet. Att de senaste fem åren innehaft rösträtt på sessionen, som är UNR:s största evenemang, men denna gång ha äran att fungera som mötesordförande utan rösträtt gör att det börjar klia i fingrarna då den politiska debatten går igång.

Då ungdomspolitiker från fem nordiska länder och tre självstyrande områden med ideologier från allt mellan höger och vänster samt liberalt och konservativt samlas uppstår det debatt. Debatten hålls i en plenisalen, men fortsätter ofta även utanför plenum. Det handlar ändå inte enbart om den politiska synen deltagarna på sessionen har. Det handlar även om att man kan visa varandra respekt och på ett fredligt och professionellt plan diskutera allvarliga ärenden, men även kunna samverka utanför enskilda resolutioner.

Debatten på årets session var eventuellt aningen lugnare än tidigare år. Orsaken kan eventuellt vara att antalet resolutioner var färre, inga sista minuten resolutioner lämnades in och de olika politiska grupperingarna provocerade inte varandra i helt lika stor grad som tidigare år. Det betyder dock inte att det fanns någon brist på debatt. Resolutioner från i år kring till exempel erkännande av en tredje juridisk könstillhörighet och språkutbildningen i grundskolan bidrog med hård debatt. Teman som redan tidigare år tangerats och även lyftes fram i år var bland annat frågor kring könskvotering och synen på den nordiska välfärden. Även om det i viss mån förs debatt om samma resolutioner eller samma teman som tidigare år är debatten välkommen. Det är dels nya deltagare som debatterar och därmed inkommer även nya synvinklar. Dessutom kan debatten kring något visst tema dels ha kunnat ta någon ny vinkling i den allmänna samhällsdebatten.

Den debatt som förs på UNR:s session kan sällan upplevas i andra politiska sammanhang. Mångfalden bland deltagarna är stor och bidrar till att debatten även blir bred och ibland till och med riktigt eldfängd. Erfarenheten som de aktiva deltagarna får från UNR:s session är enastående och har säkerligen stött ett flertal ungdomspolitiker i deras framtida politiska strävanden. Flera av Nordens högt uppsatta politiker idag har tidigare deltagit i UNR.

Ett tecken på att en ungdomsorganisation mår bra är då evenemangen fortsättningsvis har aktiva deltagare men att deltagarna inte är de samma varje år. I år kunde jag skåda flera bekanta ansikten i salen men jag fick även många nya bekantskaper. Att följa med en session från en deltagares synvinkel skiljer sig en del från att följa med sessionen från en mötesordförandes synvinkel. Det som ändå för mig framstår som uppenbart är att det är lätt och trevligt att konstatera att Ungdomens Nordiska Råd lever och mår bra.

Silja Borgarsdóttir Sandelin
Mötesordförande för sessionen 2014 och tidigare president för UNR

Bild: Laura Ollila

Då ungdomspolitiker från fem nordiska länder och tre självstyrande områden med ideologier från allt mellan höger och vänster samt liberalt och konservativt samlas uppstår det debatt. Debatten hålls i en plenisalen, men fortsätter ofta även utanför plenum. Det handlar ändå inte enbart om den politiska synen deltagarna på sessionen har. Det handlar även om att man kan visa varandra respekt och på ett fredligt och professionellt plan diskutera allvarliga ärenden, men även kunna samverka utanför enskilda resolutioner.

Debatten på årets session var eventuellt aningen lugnare än tidigare år. Orsaken kan eventuellt vara att antalet resolutioner var färre, inga sista minuten resolutioner lämnades in och de olika politiska grupperingarna provocerade inte varandra i helt lika stor grad som tidigare år. Det betyder dock inte att det fanns någon brist på debatt. Resolutioner från i år kring till exempel erkännande av en tredje juridisk könstillhörighet och språkutbildningen i grundskolan bidrog med hård debatt. Teman som redan tidigare år tangerats och även lyftes fram i år var bland annat frågor kring könskvotering och synen på den nordiska välfärden. Även om det i viss mån förs debatt om samma resolutioner eller samma teman som tidigare år är debatten välkommen. Det är dels nya deltagare som debatterar och därmed inkommer även nya synvinklar. Dessutom kan debatten kring något visst tema dels ha kunnat ta någon ny vinkling i den allmänna samhällsdebatten.

Den debatt som förs på UNR:s session kan sällan upplevas i andra politiska sammanhang. Mångfalden bland deltagarna är stor och bidrar till att debatten även blir bred och ibland till och med riktigt eldfängd. Erfarenheten som de aktiva deltagarna får från UNR:s session är enastående och har säkerligen stött ett flertal ungdomspolitiker i deras framtida politiska strävanden. Flera av Nordens högt uppsatta politiker idag har tidigare deltagit i UNR.

Ett tecken på att en ungdomsorganisation mår bra är då evenemangen fortsättningsvis har aktiva deltagare men att deltagarna inte är de samma varje år. I år kunde jag skåda flera bekanta ansikten i salen men jag fick även många nya bekantskaper. Att följa med en session från en deltagares synvinkel skiljer sig en del från att följa med sessionen från en mötesordförandes synvinkel. Det som ändå för mig framstår som uppenbart är att det är lätt och trevligt att konstatera att Ungdomens Nordiska Råd lever och mår bra.

Silja Borgarsdóttir Sandelin
Mötesordförande för sessionen 2014 och tidigare president för UNR

Bild: Laura Ollila

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?