Hoppa till innehåll

Ett mera synligt UNR

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlades till sin årliga session i Stockholm 24–26.10. På sessionen debatterades många olika politiska frågor från internationell krishantering till välfärds- och integrationspolitik. Temat för sessionen och för det inledande seminariet var ”En gemensam nordisk arbetsmarknad”, vilket också märktes på de inlämnade resolutionernas innehåll: en av idéerna var till exempel att grunda en samnordisk jobbportal. På sessionen valdes även undertecknad till det ärofyllda uppdraget som UNR:s president.Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlades till sin årliga session i Stockholm 24–26.10. På sessionen debatterades många olika politiska frågor från internationell krishantering till välfärds- och integrationspolitik. Temat för sessionen och för det inledande seminariet var ”En gemensam nordisk arbetsmarknad”, vilket också märktes på de inlämnade resolutionernas innehåll: en av idéerna var till exempel att grunda en samnordisk jobbportal. På sessionen valdes även undertecknad till det ärofyllda uppdraget som UNR:s president.

Under det kommande året vill jag som president fokusera främst på tre saker som jag också lyfte fram i min kampanj. Den första är att arbeta målmedvetet i Nordiska rådet. Vi har tagit fram många bra idéer om hur man kunde stärka det nordiska samarbetet, och nu gäller det att övertyga de nordiska politikerna om dem. Den andra är att utveckla samarbetet med medlemsorganisationerna genom dialog. Medlemsorganisationerna får gärna tipsa presidiet om frågor som de anser borde diskuteras på nordisk nivå, och så kan vi föra ärendet vidare. Den tredje – och kanske den viktigaste – prioriteringen är att förbättra UNR:s synlighet. Mycket av det arbete som presidiet gör förtjänar en bättre synlighet. Till exempel kunde presidiets ställningstaganden mellan sessionerna publiceras i lämpligt format i traditionell och social media. Detta bidrar förhoppningsvis också till att skapa en bred nordisk debatt bland medborgarna i Norden. En levande samhällsdiskussion är ju ett fundament för en fungerande demokrati.

Demokratifrågor kommer också att stå i fokus inför nästa års session. Temat för sessionen 2015, som ordnas i Reykjavík, är nämligen demokrati och ungas politiska deltagande i Norden. I detta skede återstår ännu en hel del att planera, men sessionstemat bådar i varje fall goda debatter och intressanta diskussioner om ett högaktuellt ämne som är relevant för varje partipolitisk ungdomsorganisation i Norden.

Jag ser fram emot ett händelserikt nordiskt år som UNR:s president och tackar ännu en gång för förtroendet!

Kai Alajoki
President för Ungdomens Nordiska Råd

Bild: Elisa Selinummi

Under det kommande året vill jag som president fokusera främst på tre saker som jag också lyfte fram i min kampanj. Den första är att arbeta målmedvetet i Nordiska rådet. Vi har tagit fram många bra idéer om hur man kunde stärka det nordiska samarbetet, och nu gäller det att övertyga de nordiska politikerna om dem. Den andra är att utveckla samarbetet med medlemsorganisationerna genom dialog. Medlemsorganisationerna får gärna tipsa presidiet om frågor som de anser borde diskuteras på nordisk nivå, och så kan vi föra ärendet vidare. Den tredje – och kanske den viktigaste – prioriteringen är att förbättra UNR:s synlighet. Mycket av det arbete som presidiet gör förtjänar en bättre synlighet. Till exempel kunde presidiets ställningstaganden mellan sessionerna publiceras i lämpligt format i traditionell och social media. Detta bidrar förhoppningsvis också till att skapa en bred nordisk debatt bland medborgarna i Norden. En levande samhällsdiskussion är ju ett fundament för en fungerande demokrati.

Demokratifrågor kommer också att stå i fokus inför nästa års session. Temat för sessionen 2015, som ordnas i Reykjavík, är nämligen demokrati och ungas politiska deltagande i Norden. I detta skede återstår ännu en hel del att planera, men sessionstemat bådar i varje fall goda debatter och intressanta diskussioner om ett högaktuellt ämne som är relevant för varje partipolitisk ungdomsorganisation i Norden.

Jag ser fram emot ett händelserikt nordiskt år som UNR:s president och tackar ännu en gång för förtroendet!

Kai Alajoki
President för Ungdomens Nordiska Råd

Bild: Elisa Selinummi

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?