Hoppa till innehåll

Svensk Ungdom: Starkare nordiska vindar i EU

su-silja

Ennen EU-vaalit Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton poliittiset jäsenjärjestöt saivat mahdollisuuden kirjoittaa kolumnin Nordhumlaan tärkeistä EU:sta ja Pohjoismaista liittyvistä kysymyksistä. Kolumnit julkaistaan sattumamanvaraisessa järjestyksessä ja tänään on Svensk Ungdomin vuoro.

su-silja

Tre av fem nordiska länder är medlemmar i EU men alla fem berörs ändå starkt av EU:s olika direktiv och bestämmelser. Ledamöterna i Europaparlamentet sitter i politiska grupperingar men jag anser ändå att de nordiska länder som är medlemmar i EU ska ha ett starkt samarbete över de politiska gruppernas gränser. De nordiska länderna är inte stora till invånarantal men tillsammans utgör vi en betydande del av EU.Ennen EU-vaalit Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton poliittiset jäsenjärjestöt saivat mahdollisuuden kirjoittaa kolumnin Nordhumlaan tärkeistä EU:sta ja Pohjoismaista liittyvistä kysymyksistä. Kolumnit julkaistaan sattumamanvaraisessa järjestyksessä ja tänään on Svensk Ungdomin vuoro.

Tre av fem nordiska länder är medlemmar i EU men alla fem berörs ändå starkt av EU:s olika direktiv och bestämmelser. Ledamöterna i Europaparlamentet sitter i politiska grupperingar men jag anser ändå att de nordiska länder som är medlemmar i EU ska ha ett starkt samarbete över de politiska gruppernas gränser. De nordiska länderna är inte stora till invånarantal men tillsammans utgör vi en betydande del av EU.

En gemensam bakgrund och ett redan fungerande nordiskt samarbete motiverar samarbetet även inom EU. Det har även Nordiska Rådet lyft fram. Det finns speciellt tre områden jag anser att vi som nordbor ska föra fram.

Först och främst anser jag det vara vår syn på varje människas lika värde. Vi kommer alltid att ha olika ekonomiska ställningar men att varje individ ändå är likställd med en annan är viktigt att framföra. En kulturell och språklig mångfald är en rikedom för vår union. Vi är alla olika beroende på ursprung, kön, religion, sexuell läggning, utseende och oräkneliga andra egenskaper. Därför behöver vi respekt istället för diskriminering och rasism. Alla människor i EU behövs och en ökad jämlikhet gagnar alla i det långa loppet.

Det andra området jag gärna lyfter fram är god förvaltning. Vi är på god väg i Norden då det exempelvis kommer till att våra offentliga institutioner fungerar utan korruption och att alla kan lita på att man får en rättvis behandling ifall man skulle ställas inför rätta. Detta ska vi värna om och även sprida.

Det tredje gäller vår närhet till naturen. Jag ser miljöfrågan som EU:s viktigaste på lång sikt. Hållbara miljöbeslut bestämmer förutsättningarna för hela vår – och framtida generationers – tillvaro. EU ska förbättra sin energieffektivitet och aktivt verka för att resten av världen också gör det. Miljö- och klimatutmaningarna ser inga landgränser, utan påverkar oss alla och detta ska vi aktivt driva i EU och globalt.

Dessa tre anser jag ska ha en stark grund i utbildning och forskning. För att vi i framtiden ska kunna ha ett konkurrenskraftigt gemensamt Europa måste vi ha ett samhälle som är progressivt, innovativt och kan anpassa sig till kommande utmaningar. För det krävs en hög allmänbildning bland oss européer. Det får vi genom dels en god grundutbildning och dels satsningar på högre utbildning, forskning och innovationer. För att bäst ta tillvara vår potential måste alla garanteras jämlika möjligheter till utbildning. Det innebär också ett klart avståndstagande från terminsavgifter för alla högskolestuderande.

Det bör även här poängteras att den nordiska vägen i alla frågor inte alltid nödvändigtvis är den bästa och därför ska vi också vara öppna gentemot nya idéer och tankar från Europa, men inte på bekostnad av ovan nämnda frågor som jag anser vara Nordens styrkeområden.

Silja Borgarsdóttir Sandelin
EU-valskandidat, Sfp (172)

En gemensam bakgrund och ett redan fungerande nordiskt samarbete motiverar samarbetet även inom EU. Det har även Nordiska Rådet lyft fram. Det finns speciellt tre områden jag anser att vi som nordbor ska föra fram.

Först och främst anser jag det vara vår syn på varje människas lika värde. Vi kommer alltid att ha olika ekonomiska ställningar men att varje individ ändå är likställd med en annan är viktigt att framföra. En kulturell och språklig mångfald är en rikedom för vår union. Vi är alla olika beroende på ursprung, kön, religion, sexuell läggning, utseende och oräkneliga andra egenskaper. Därför behöver vi respekt istället för diskriminering och rasism. Alla människor i EU behövs och en ökad jämlikhet gagnar alla i det långa loppet.

Det andra området jag gärna lyfter fram är god förvaltning. Vi är på god väg i Norden då det exempelvis kommer till att våra offentliga institutioner fungerar utan korruption och att alla kan lita på att man får en rättvis behandling ifall man skulle ställas inför rätta. Detta ska vi värna om och även sprida.

Det tredje gäller vår närhet till naturen. Jag ser miljöfrågan som EU:s viktigaste på lång sikt. Hållbara miljöbeslut bestämmer förutsättningarna för hela vår – och framtida generationers – tillvaro. EU ska förbättra sin energieffektivitet och aktivt verka för att resten av världen också gör det. Miljö- och klimatutmaningarna ser inga landgränser, utan påverkar oss alla och detta ska vi aktivt driva i EU och globalt.

Dessa tre anser jag ska ha en stark grund i utbildning och forskning. För att vi i framtiden ska kunna ha ett konkurrenskraftigt gemensamt Europa måste vi ha ett samhälle som är progressivt, innovativt och kan anpassa sig till kommande utmaningar. För det krävs en hög allmänbildning bland oss européer. Det får vi genom dels en god grundutbildning och dels satsningar på högre utbildning, forskning och innovationer. För att bäst ta tillvara vår potential måste alla garanteras jämlika möjligheter till utbildning. Det innebär också ett klart avståndstagande från terminsavgifter för alla högskolestuderande.

Det bör även här poängteras att den nordiska vägen i alla frågor inte alltid nödvändigtvis är den bästa och därför ska vi också vara öppna gentemot nya idéer och tankar från Europa, men inte på bekostnad av ovan nämnda frågor som jag anser vara Nordens styrkeområden.

Silja Borgarsdóttir Sandelin
EU-valskandidat, Sfp (172)

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?