Hoppa till innehåll

Valdebatt: möjligheternas och klåperiets EU

En av vårens största politiska händelser är EU-valet där ledamöter väljs till Europaparlamentet (EP). Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) arrangerade en paneldebatt den 11 april för att ta tempen på finländska EU-valskandidater och för att få en uppfattning om deras prioriteringar. Mycket debatt blev det ändå inte eftersom panelisterna var rörande eniga om det mesta men intressanta teman diskuterades oberoende. I panelen deltog Juha-Petteri Pasma (Vänster), Thomas Wallgren (Sdp), Saara Ilvessalo (Gröna) och Silja Borgarsdóttir Sandelin (Sfp).

En av vårens största politiska händelser är EU-valet där ledamöter väljs till Europaparlamentet (EP). Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) arrangerade en paneldebatt den 11 april för att ta tempen på finländska EU-valskandidater och för att få en uppfattning om deras prioriteringar. Mycket debatt blev det ändå inte eftersom panelisterna var rörande eniga om det mesta men intressanta teman diskuterades oberoende. I panelen deltog Juha-Petteri Pasma (Vänster), Thomas Wallgren (Sdp), Saara Ilvessalo (Gröna) och Silja Borgarsdóttir Sandelin (Sfp).

Det var framför allt aktuella europeiska frågor som togs upp i diskussionen och Nordens roll och inflytande i EU.
– Norden måste fortsätta vara en föregångare i miljöfrågor, det är kortsiktigt att inte satsa på det. Största delen av miljölagstiftningen kommer EU men det räcker inte bara med att medlemsstater ratificerar direktiv utan de måste också göra någonting, konstaterar Ilvessalo.

Den höga graden av ungdomsarbetslöshet i Europa är någonting som oroade EU-kandidaterna.
– Det är någonting som måste tas tag i på flera olika nivåer, det vill säga lokal, nationell och EU-nivå. Sex miljarder euro har reserverats för ungdomsgarantin men det har uppskattats att det är 21 miljarder som behövs. Det här måste tas tag i nu – vi har inte råd med en hel generation som faller ut, anser Borgarsdottír Sandelin.

Nedskärningar och åtstramningar motiveras ofta med finanskrisen i Europa, vilket Wallgren ifrågasätter. Wallgren frågar om det alls finns någon kris eftersom bankerna fortsätter gå med vinst. Han och Pasma var eniga om att det behövs förändringar i Europeiska centralbanken (ECB), vilket kunde göras genom mera politisk styrning i ECB för att se till att det är människors intressen som prioriteras framom bankernas.

När finans- och säkerhetspolitik blandas så är det viktigt att hitta fungerande lösningar. Ryssland är en viktig samarbetspartner och det är viktigt att försöka balansera det med krav på sanktioner, säger Pasma. Panelen var kritisk mot EU:s agerande i hanteringen av Krimkrisen i Ukraina.
– EU har klåpat i Ukraina redan förra året med associationsavtalet. Nu borde en decentraliserad styrmodell utredas för Krimhalvön med Åland som exempel, anser Wallgren.
– Norden borde tas som exempel. Med 200 år av fred så har vi gjort någonting rätt, konstaterar Borgarsdóttir Sandelin.

Varför ska en ung nordbo rösta på dig?

Juha-Petteri Pasma (Vänster): Jag har sett livet från många olika perspektiv, har lång politisk- och fackföreningserfarenhet och har den lilla människans perspektiv.
Thomas Wallgren (Sdp): Jag satsar på global rättvisa, har stora möjligheter att påverka i Europaparlamentet eftersom Sdp tillhör den största politiska gruppen och jag har expertkännedom i många relevanta områden.
Saara Ilvessalo (Gröna): Rösta ungt! Jag har bra värderingar och jobbar för dem. Gröna gruppen i EP är den mest enhetliga trots att den inte har hård gruppdisciplin.
Silja Borgarsdóttir Sandelin (Sfp): Jag vill ta ansvar för det framtida Europa och jag har internationell erfarenhet och kunskap, vilket är de viktigaste egenskaperna för en ledamot i Europaparlamentet. Mindre än 10 % av ledamöterna i EP är under 40 år gamla, så det lönar sig att rösta på en ung person.

Text: Roh Petas
Bild: Annika Häggblom

Text: Roh Petas
Bild: Annika Häggblom

Det var framför allt aktuella europeiska frågor som togs upp i diskussionen och Nordens roll och inflytande i EU.
– Norden måste fortsätta vara en föregångare i miljöfrågor, det är kortsiktigt att inte satsa på det. Största delen av miljölagstiftningen kommer EU men det räcker inte bara med att medlemsstater ratificerar direktiv utan de måste också göra någonting, konstaterar Ilvessalo.

Den höga graden av ungdomsarbetslöshet i Europa är någonting som oroade EU-kandidaterna. – Det är någonting som måste tas tag i på flera olika nivåer, det vill säga lokal, nationell och EU-nivå. Sex miljarder euro har reserverats för ungdomsgarantin men det har uppskattats att det är 21 miljarder som behövs. Det här måste tas tag i nu – vi har inte råd med en hel generation som faller ut, anser Borgarsdottír Sandelin.

Nedskärningar och åtstramningar motiveras ofta med finanskrisen i Europa, vilket Wallgren ifrågasätter. Wallgren frågar om det alls finns någon kris eftersom bankerna fortsätter gå med vinst. Han och Pasma var eniga om att det behövs förändringar i Europeiska centralbanken (ECB), vilket kunde göras genom mera politisk styrning i ECB för att se till att det är människors intressen som prioriteras framom bankernas.

När finans- och säkerhetspolitik blandas så är det viktigt att hitta fungerande lösningar. Ryssland är en viktig samarbetspartner och det är viktigt att försöka balansera det med krav på sanktioner, säger Pasma. Panelen var kritisk mot EU:s agerande i hanteringen av Krimkrisen i Ukraina.
– EU har klåpat i Ukraina redan förra året med associationsavtalet. Nu borde en decentraliserad styrmodell utredas för Krimhalvön med Åland som exempel, anser Wallgren.
– Norden borde tas som exempel. Med 200 år av fred så har vi gjort någonting rätt, konstaterar Borgarsdóttir Sandelin.

Varför ska en ung nordbo rösta på dig?

Juha-Petteri Pasma (Vänster): Jag har sett livet från många olika perspektiv, har lång politisk- och fackföreningserfarenhet och har den lilla människans perspektiv.
Thomas Wallgren (Sdp): Jag satsar på global rättvisa, har stora möjligheter att påverka i Europaparlamentet eftersom Sdp tillhör den största politiska gruppen och jag har expertkännedom i många relevanta områden.
Saara Ilvessalo (Gröna): Rösta ungt! Jag har bra värderingar och jobbar för dem. Gröna gruppen i EP är den mest enhetliga trots att den inte har hård gruppdisciplin.
Silja Borgarsdóttir Sandelin (Sfp): Jag vill ta ansvar för det framtida Europa och jag har internationell erfarenhet och kunskap, vilket är de viktigaste egenskaperna för en ledamot i Europaparlamentet. Mindre än 10 % av ledamöterna i EP är under 40 år gamla, så det lönar sig att rösta på en ung person.

Text: Roh Petas
Bild: Annika Häggblom

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?