Hoppa till innehåll

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf. söker generalsekreterare

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) är ett politiskt obundet, nationellt, tvåspråkigt ungdomsförbund vars syfte är att främja det nordiska ungdomssamarbetet och kontakterna mellan nordiska ungdomar. Förbundet har 28 riksomfattande ungdomsorganisationer som sina medlemsorganisationer och 7 lokalavdelningar samt cirka 3000 personmedlemmar. Förbundet samarbetar aktivt med sina nordiska systerorganisationer genom Föreningarna Nordens ungdomsförbund-samarbetsnätverket. PNU administrerar Nordjobb-mobilitetsprogrammet i Finland och Ungdomens Nordiska råds (UNR) sekretariat. UNR är ett råd för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden och dess uppgift är att skapa diskussion mellan ungdomar från nordiska länder, samt att fungera som en direkt länk till Nordiska rådet.

Till generalsekreterarens uppgifter hör bl.a. att enligt styrelsens beslut ansvara för förbundets verksamhet, ekonomi och administration samt fungera som styrelsens sekreterare. Generalsekreteraren är också chef för Ungdomsförbundets kansli och generalsekreterare för UNR. Förutom generalsekreteraren har PNU en organisationssakkunnig, Nordjobb-koordinator och en deltidsanställd koordinator som ansvarar för UNR-sekretariatet.

Vi söker dig som har

  • erfarenhet av ekonomi- och projektadministration, särskilt kring finansieringsansökningar och rapportering av internationella projekt
  • erfarenhet av förmanskap
  • flytande kunskaper i svenska och finska

Vi uppskattar

  • kännedom om och vision av nordiskt samarbete
  • kännedom om organisationsarbete
  • kännedom om organisationsvärlden och ungdomsfrågor
  • möjlighet till arbetsresor i Finland och övriga Norden samt kvälls- och helgarbete

Vi erbjuder

  • utmanande och mångsidiga arbetsuppgifter
  • möjlighet att bevaka nordiskt samarbete
  • goda tjänsteförmåner och flexibla arbetstider

Tjänsten tillträdes från och med 1 juni 2022 eller enligt överenskommelse. Om möjligt påbörjas introduktion till arbetet innan juni. Anställningen är heltid och tillsvidare. Anställningen har 4 månaders prövotid.

Skicka din fritt formulerade ansökan med löneanspråk och CV senast 22.5.2022 till maria.karjalainen@pohjola-norden.fi. En del av sökande bjuds in till arbetsutskottets intervju som kan ordnas redan under ansökningstiden. Förfrågningar kan riktas till ordförande Maria Karjalainen (tfn. 0451136317) 3.-6.5.2022 kl. 16–19 eller skickas per e-post till på maria.karjalainen@pohjola-norden.fi. Mer information om PNU:s verksamhet finns på www.pnu.fi.

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?