Hoppa till innehåll

Pohjola-Nordens ungdomsförbund deltar i Ilmastoveivi 2019-kampanj

Pohjola-Nordens ungdomsförbund beslöt på sitt styrelsemöte 18.3 att delta i Ilmastoveivi 2019-kampanjen.

Ilmastoveivi2019 är en klimatkampanj som startades av medborgare för en mera hållbar klimatpolitik inom den Europeiska unionen. Med vår appell kräver vi att Finland utnyttjar sin tid som EU-ordförandeland och driver en klimatpolitik som begränsar klimatuppvärmningen till 1,5 grader. Ilmastoveivi2019 är en politiskt obunden kampanj som drivs av frivilligarbetare. Vi förenar hela Finland för att kräva klimatledarskap av våra beslutsfattare nu, i en tid då snabba och betydelsefulla klimathandlingar behövs mer akut än någonsin. Kampanjen startades av en grupp studerande i november 2018. I februari 2019 var redan över 150 frivilliga från olika håll i Finland involverade i kampanjen.

Pohjola-Nordens ungdomsförbund har tidigare efterlyst klimatledarskap. PNU är orolig över levnadsvillkoren på jorden i och med klimatuppvärmningen. PNU vill understryka att stater måste ta ansvar med tanke på kommande generationer och jobba emot klimatförändringen med hjälp av lagstiftning.

”Finland måste bära ansvar i miljöfrågor och ta ledarskap tillsammans med de andra nordiska länderna. Det största och viktigaste temat i EU-ordförandeskapet måste vara klimatuppvärmningen och dess bekämpande”, säger förbundets ordförande Veera Hellman.

Kampanjens mål är att samla in 500 000 namn på en appell, där vi kräver att Finland som EU-ordförandeland påtar sig rollen som drivande kraft i att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader.

Mer information om kampanjen finns på Ilmastoveivis hemsida.

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?