Hoppa till innehåll

Hållbart mode stärker bilden av Norden

Inom Nordiska ministerrådet har man nyligen fört fram ett förslag om särskilda marknadsföringssatsningar på mode och turism inom ramarna för den nordiska strategin – att stärka Nordens roll och möjligheter till inflytande internationellt. Nordiska Rådet, som kommer att ta ställning till förslaget i oktober, har ställt sigInom Nordiska ministerrådet har man nyligen fört fram ett förslag om särskilda marknadsföringssatsningar på mode och turism inom ramarna för den nordiska strategin – att stärka Nordens roll och möjligheter till inflytande internationellt. Nordiska Rådet, som kommer att ta ställning till förslaget i oktober, har ställt sig positivt till samarbetsförslaget och har utvecklat strategin genom att tillföra hållbarhetstänk till den. Rådet vill arbeta fram en samarbetsmodell för en hållbar nordisk modesatsning som lockar mode- och klädbranschen i de nordiska länderna till att ställa sig bakom ett medvetet förhållningssätt till faktorer som miljö, hållbarhet, etik och socialt ansvar.

Jag tycker en hållbar nordisk modesatsning är en utomordentligt bra ide. Alla de nordiska länderna med speciellt Danmark och Sverige i spetsen är redan internationellt erkända inom mode- och klädesbranschen. Varje nordiskt land har därtill en säregen prägel på sitt mode, vilket innebär goda förutsättningar för ett mycket lukrativt samarbetsprojekt. Jag önskar däremot att Nordiska Rådet nu tar tillfället i akt och även inkluderar aspekten kring hållbart kroppsideal i det hållbarhetsmanifest som är under beredning för modesatsningen.

Ätstörningar har blivit allt vanligare under de senaste årtiondena bland flickor och unga kvinnor men också hos pojkar och unga män. Man bedömer att var tionde finsk flicka i sin ungdom drabbas av någon slags ätstörning och de riktigt svåra fallen av självsvält blir allt mer förekommande. Ätstörningar är med andra ord ett verkligt utbrett samhälleligt problem som orsakar stort lidande för många individer och familjer under en lång tid.

Problemet härleds ofta till att unga får en snedvriden kroppsbild och skapar ett ouppnåeligt kroppsideal. Här har modeindustrin ett stort ansvar som de tyvärr blint nonchalerar. Det är inte konstigt att unga flickor vill se ut som de läckra omslagsmodellerna eller som de coola mannekängerna. Men det är fullständigt obegripligt att dagens modeller i genomsnitt väger 23 % mindre än genomsnittskvinnan, att de flesta modeller har ett kroppsindex som uppfyller anorexikriterierna, och att de flesta modebilder ytterligare retuscheras hårt för att bli ännu mera missvisande.

Med denna satsning på nordiskt mode har Norden nu alla möjligheter att verka för att ändra på detta osunda kroppsideal och göra en verklig insats för ungas välbefinnande världen över. Norden är en trendsättare inom modeindustrin. Här finns både köpkraft, kreativitet och framstående modehus som värderas internationellt inom branschen. Av denna orsak vore det av betydelse om den nordiska mode- och klädindustrin förband sig till att föra fram modeller och mannekänger med normalt hälsosamt kroppsindex. Jag tycker därför att Nordiska Rådet borde utöka sin hållbara modesatsning till att även omfatta hälsosamt kroppsideal.

Maria Henriksson
PNU-styrelsemedlem positivt till samarbetsförslaget och har utvecklat strategin genom att tillföra hållbarhetstänk till den. Rådet vill arbeta fram en samarbetsmodell för en hållbar nordisk modesatsning som lockar mode- och klädbranschen i de nordiska länderna till att ställa sig bakom ett medvetet förhållningssätt till faktorer som miljö, hållbarhet, etik och socialt ansvar.

Jag tycker en hållbar nordisk modesatsning är en utomordentligt bra ide. Alla de nordiska länderna med speciellt Danmark och Sverige i spetsen är redan internationellt erkända inom mode- och klädbranschen. Varje nordiskt land har därtill en säregen prägel på sitt mode, vilket innebär goda förutsättningar för ett mycket lukrativt samarbetsprojekt. Jag önskar däremot att Nordiska Rådet nu tar tillfället i akt och även inkluderar aspekten kring hållbart kroppsideal i det hållbarhetsmanifest som är under beredning för modesatsningen.

Ätstörningar har blivit allt vanligare under de senaste årtiondena bland flickor och unga kvinnor men också hos pojkar och unga män. Man bedömer att var tionde finsk flicka i sin ungdom drabbas av någon slags ätstörning och de riktigt svåra fallen av självsvält blir allt mer förekommande. Ätstörningar är med andra ord ett verkligt utbrett samhälleligt problem som orsakar stort lidande för många individer och familjer under en lång tid.

Problemet härleds ofta till att unga får en snedvriden kroppsbild och skapar ett ouppnåeligt kroppsideal. Här har modeindustrin ett stort ansvar som de tyvärr blint nonchalerar. Det är inte konstigt att unga flickor vill se ut som de läckra omslagsmodellerna eller som de coola mannekängerna. Men det är fullständigt obegripligt att dagens modeller i genomsnitt väger 23 % mindre än genomsnittskvinnan, att de flesta modeller har ett kroppsindex som uppfyller anorexikriterierna, och att de flesta modebilder ytterligare retuscheras hårt för att bli ännu mera missvisande.

Med denna satsning på nordiskt mode har Norden nu alla möjligheter att verka för att ändra på detta osunda kroppsideal och göra en verklig insats för ungas välbefinnande världen över. Norden är en trendsättare inom modeindustrin. Här finns både köpkraft, kreativitet och framstående modehus som värderas internationellt inom branschen. Av denna orsak vore det av betydelse om den nordiska mode- och klädindustrin förband sig till att föra fram modeller och mannekänger med normalt hälsosamt kroppsindex. Jag tycker därför att Nordiska Rådet borde utöka sin hållbara modesatsning till att även omfatta hälsosamt kroppsideal.

Maria Henriksson
PNU-styrelsemedlem

Dela på sociala medier:

Har du redan läst dessa?