9.11.2013 08:45

STÄLLNINGSTAGANDE
09.11.2013
Fritt för publicering

PNU:s höstmöte: Grunda en samnordisk tv-kanal!

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund beslöt på sitt höstmöte i Helsingfors den 9.11.2013 att lägga fram ett förslag om grundandet av en samnordisk tv-kanal. Syftet är att sprida ut nordiskt medieinnehåll över hela världen. Kanalen främjar Nordens synlighet utomlands och stärker känslan av samhörighet mellan de nordiska länderna. Samtidigt får nordbor som är bosatta utomlands en möjlighet att upprätthålla kontakten till hemlandet.

Norden saknar en enig röst ute i världen. För tillfället främjar Nordvision programmutbytet mellan de nordiska länderna och har varit med och jobbat med framgångsrika tv-produktioner såsom dramaserien Bron/Broen. PNU efterlyser nu ett gemensamt massmedium som sprider kulturprodukterna även utanför Norden.

”En gemensam tv-kanal skulle utgöra ett bevis på nordiskt samarbete och en exportvara, som ger de nordiska länderna mer synlighet än länderna kunde få skiljt för sig”, fastslår PNU:s ordförande Emma Mustala.

Syftet med kanalen är att visa ett brett urval nordiska filmer, dokumentärer, underhållning och faktaprogram. Kanalinnehållet tar hänsyn till alla åldrar och språkgrupper och förses med textning på världsspråken.

”Det görs fina filmer och högklassiga dokumentärer här i Norden och de borde synas även utanför Norden. De största tv-kanalerna visar främst program från den engelsktalande världen och det här erbjuder vi ett alternativ till, i form av en samnordisk kanal”, målar Mustala upp.

Ytterligare information:

Ordförande Emma Mustala, emma.mustala[at]pohjola-norden.fi, 050 573 0076
Generalsekreterare Laura Mynttinen, generalsekreterare[at]pohjola-norden.fi, 044 733 5781

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *