Hyppää sisältöön

Pohjoismainen yhteishaku korkeakouluihin!

KANNANOTTO
Julkaisuvapaa heti

PNN: Pohjoismainen yhteishaku korkeakouluihin!

Raaseporissa kokoontunut Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton (PNN) kevätkokous vaatii yhteispohjoismaista korkeakoulujen hakujärjestelmää otettavaksi käyttöön kaikissa Pohjoismaissa.

– Jos nuori voisi hakea yhden palvelun kautta jokaisen Pohjoismaan korkeakouluihin, tämä lisäisi opiskelijaliikkuvuutta Pohjoismaiden kesken, edistäisi kielten oppimista ja rikastaisi kulttuurielämää. Olisi mahtavaa, jos samalla hakulomakkeella voisi hakea opiskelemaan Ouluun, Odenseen, Örebrohon ja Osloon, visioi PNN:n puheenjohtaja Emma Mustala.

Nykytilanne ei kannusta edes harkitsemaan opiskelupaikan hakemista toisesta Pohjoismaasta. Yhteisessä hakujärjestelmässä hakija pystyisi paremmin vertailemaan pohjoismaisten korkeakoulujen opintotarjontaa ja sen pohjalta tehdä valistuneita päätöksiä hakukohteista. Mustalan mukaan huomiota tulee kiinnittää myös yhtenäisiin käytäntöihin opintojen hyväksilukemisessa pohjoismaisen yhteishaun luomisen ohella.

– Bolognan prosessi on jo yhdentänyt eurooppalaisia korkeakoulujärjestelmiä. Yhteispohjoismainen hakujärjestelmä olisi seuraava askel pyrittäessä kohti liikkuvampaa, yhdenvertaisempaa ja laadukkaampaa eurooppalaista korkeakoulutusta ja tässä Pohjoismaat olisivat oivana esimerkkinä, julistaa Emma Mustala.

PNN katsoo, että yhteinen pohjoismainen korkeakouluhaku lisäisi myös Suomen suosiota opiskelumaana muiden Pohjoismaiden opiskelijoiden keskuudessa. Vetoamme valtioneuvostoon aloitteen eteenpäinviemiseksi Pohjoismaiden ministerineuvostossa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Emma Mustala, emma.mustala[at]pohjola-norden.fi / pääsihteeri Laura Mynttinen, 044 733 5781, laura.mynttinen[at]pohjola-norden.fi

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka edistää pohjoismaista yhteistyötä sekä nuorten ja nuorten aikuisten kohtaamista.

 STÄLLNINGSTAGANDE
Fritt för publicering

PNU: Gemensam ansökan till nordiska högskolor!

Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds (PNU) vårmöte i Raseborg kräver att ett samnordiskt antagningssystem för högskolor tas i bruk i samtliga nordiska länder.

– Om man kunde söka in till alla nordiska högskolor via en tjänst, skulle det öka rörligheten för studerande mellan de nordiska länderna, främja språkinlärningen och berika kulturlivet. Det skulle vara fantastiskt om man kunde söka in med en och samma ansökningsblankett till en högskola i Uleåborg, Odense, Örebro och Oslo, visionerar Emma Mustala, ordförande för PNU.

I dagens läge uppmuntras studerande inte ens att överväga att söka en studieplats i något annat nordiskt land. I ett gemensamt ansökningssystem kunde den sökande bättre jämföra studieutbudet vid nordiska högskolor och på basis av det fatta beslut om var man vill studera. Enligt Mustala räcker det inte bara med en samnordisk gemensam ansökan, utan man bör också ha gemensamma modeller för hur man räknar tidigare studier tillgodo.

– Bolognaprocessen har redan nu fört de europeiska högskolorna närmare varandra. Ett samnordiskt ansökningssystem skulle vara ett nästa steg mot en mer rörlig och jämlik europeisk högskoleutbildning av högre kvalitet och här kunde de nordiska länderna föregå med gott exempel, deklarerar Emma Mustala.

PNU anser att en gemensam nordisk högskoleansökan också skulle öka Finlands popularitet som studieland bland övriga nordiska studerande. Vi vädjar till statsrådet och önskar att de för saken vidare i Nordiska ministerrådet.

Mer information: ordförande Emma Mustala, emma.mustala[at]pohjola-norden.fi / generalsekreterare Laura Mynttinen, 044 733 5781, laura.mynttinen[at]pohjola-norden.fi

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund är en religiöst och partipolitiskt obunden ungdomsorganisation, vars målsättning är att främja nordiskt ungdomssamarbete och möten mellan ungdomar.

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?