13.04.2013 08:37

STÄLLNINGSTAGANDE
Fritt för publicering

PNU: Gemensam ansökan till nordiska högskolor!

Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds (PNU) vårmöte i Raseborg kräver att ett samnordiskt antagningssystem för högskolor tas i bruk i samtliga nordiska länder.

– Om man kunde söka in till alla nordiska högskolor via en tjänst, skulle det öka rörligheten för studerande mellan de nordiska länderna, främja språkinlärningen och berika kulturlivet. Det skulle vara fantastiskt om man kunde söka in med en och samma ansökningsblankett till en högskola i Uleåborg, Odense, Örebro och Oslo, visionerar Emma Mustala, ordförande för PNU.

I dagens läge uppmuntras studerande inte ens att överväga att söka en studieplats i något annat nordiskt land. I ett gemensamt ansökningssystem kunde den sökande bättre jämföra studieutbudet vid nordiska högskolor och på basis av det fatta beslut om var man vill studera. Enligt Mustala räcker det inte bara med en samnordisk gemensam ansökan, utan man bör också ha gemensamma modeller för hur man räknar tidigare studier tillgodo.

– Bolognaprocessen har redan nu fört de europeiska högskolorna närmare varandra. Ett samnordiskt ansökningssystem skulle vara ett nästa steg mot en mer rörlig och jämlik europeisk högskoleutbildning av högre kvalitet och här kunde de nordiska länderna föregå med gott exempel, deklarerar Emma Mustala.

PNU anser att en gemensam nordisk högskoleansökan också skulle öka Finlands popularitet som studieland bland övriga nordiska studerande. Vi vädjar till statsrådet och önskar att de för saken vidare i Nordiska ministerrådet.

Mer information: ordförande Emma Mustala, emma.mustala[at]pohjola-norden.fi / generalsekreterare Laura Mynttinen, 044 733 5781, laura.mynttinen[at]pohjola-norden.fi

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund är en religiöst och partipolitiskt obunden ungdomsorganisation, vars målsättning är att främja nordiskt ungdomssamarbete och möten mellan ungdomar.

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *