Liiton tuki paikallisosastoille

PNN jakaa toimintatukea paikallisosastoille kerran vuodessa. Tältä sivulta löydät tietoa hakuprosessista. Alkuvuodesta paikallisosastot voivat myös hakea Pohjola-Nordenin projektitukea.

Milloin voi hakea?

Vuoden 2020 tapahtumia ja aktiviteetteja koskevien hakemusten hakuaika on käynnissä ja päättyy 8.3.2020 klo 12.00. Mikäli kevään haussa jää yli toimintatukeen varattuja varoja, ne voidaan vapauttaa syksyn alussa uudessa haussa paikallisosastoille haettavaksi. Paikallisosastotukihaku jakautuu vuonna 2020 neljään eri kategoriaan. Tapahtumien tai kampanjoiden ajankohdan tulee olla 8.3.2020 jälkeen, poikkeuksia voidaan myöntää erillisellä pyynnöllä.

Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea?

Toimintatukea voi vuonna 2020 hakea neljän eri kategorian mukaan. Liiton kolmivuotisen strategian mukaan vuoden 2020 aikana sisällöllisesti teemana on ”Pohjoismaat globaalissa maailmassa”. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tarjoamme paikallisosastoillemme tukemme paikallistapahtumien järjestämisessä, jotta he voivat omalta osaltaan edistää sisällöllisen teeman keskustelua. Jäsenkannan kasvattaminen paikallistasolla kuin myös viestinnän kehittäminen ja poliittisen ohjelman jalkauttamista järjestön paikallisosastoissa ja jäsenjärjestöissä nähdään tänä toimintavuotena tärkeänä.

  • Kategoria 1 on tarkoitettu kuluihin, jotka liittyvät paikallisiin tiedotushankkeisiin (tapahtumat, vierailut tai kampanjat). Kulujen tulee liittyä tiedotustapahtuman järjestämiseen, tiedotusmateriaalien luomiseen tai tapahtumien markkinointiin. Paikallisosastoille maksetaan pohjoismaiseen tiedotukseen (pohjoismaisista uramahdollisuuksista ja kulttuurista tiedottamiseen) ja taloudelliseen hallinnointiin tarkoitettuja varoja eteenpäin liiton saamasta yleisavustuksesta, sovittua suunnitelmaa ja raporttia vastaan. Tukeen liittyy käyttösopimus, joka määrittelee tuen käyttöä. Halutessaan kategoria 1 -tuesta voidaan korvata kuluja, joita tulisi paikallisosaston mahdollisesti siirtäessä vastuun maksuliikenteestään liiton hallinnoitavaksi.
  • Kategoria 2 on tarkoitettu kielikurssin järjestämisen kuluihin, ilman että palkanmaksut siirtyvät paikallisosastoille. Kielikurssi koordinoidaan paikallisesti, paikallisosasto järjestää tilan, neuvottelee opettaja paikalle ja hankkii mahdolliset syömiset. Liitto auttaa sopivan opettajan löytämisessä ja hoitaa palkanmaksun.
  • Kategoria 3 on tarkoitettu kuluihin, jotka liittyvät paikallisosastojen pienempiin paikallisiin projekteihin tai koulutuksiin. Tukea voidaan myöntää paikallisiin koulutustilaisuuksiin yksin tai yhdessä toisen yhdistyksen kanssa, pienmuotoisiin keskustelu- tai kampanjatilaisuuksiin pohjoismaisesta yhteistyöstä tai urasta, paikallisiin kielikahviloihin, elokuvailtoihin, piknikeihin, vierailuihin ja muihin pienemmän budjetin pohjoismaisiin tapahtumiin.
  • Kategoria 4 on tarkoitettu kuluihin, jotka liittyvät suurempiin paikallisiin projekteihin tai yhteistyöprojekteihin muiden paikallisosastojen kanssa. Tukea myönnetään esimerkiksi matkoihin, seminaareihin, isompiin keskustelutilaisuuksiin, järjestöjen vuosijuhliin tai rapujuhliin. Näiden tapahtumien teema saa mielellään liittyä Pohjoismaihin, lähialueisiin, Itämereen, arktiseen alueeseen tai pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Sekä kategorioissa 3 ja 4 kannattaa pohtia erilaisia yhteistyövaihtoehtoja, esim. muut paikkarit, PNN:n jäsenjärjestöjen paikallisosastot paikkakunnalla (esim. YK-nuoret) tai paikalliset aine- ja opiskelijajärjestöt (esim. ruotsin/skandinaavisten kielten opiskelijat).

Yksityiskohtainen kuvaus korvattavista kuluista on mahdollista saada pääsihteeri Lena Höglundilta, lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi. Sama paikallisosasto voi hakea tukea useista eri kategorioista ja tehdä useita samaan kategoriaan kuuluvia hakemuksia. Mikäli paikallisosasto hakee tukea useammasta kategoriasta (kategorioiden 2-4 sisällä) tulee paikallisosaston laittaa tapahtumat ja projektit järjestykseen sen mukaan mitä he priorisoivat eli haluavat ensisijaisesti saada tukea.

Mihin ei voi hakea tukea?

Tukea ei voi hakea projekteihin, joilla ei ole selkeää yhteyttä Pohjoismaihin, esim. kirjailijatapaamiset suomenruotsalaisten kirjailijoiden kanssa, jotka kertovat omasta tuotannostaan tai Svenska dagen -juhlat (Ruotsalaisuuden päivää ei vietetä muissa Pohjoismaissa). Toimintatukea ei myöskään myönnetä yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin ja vastaaviin tapahtumiin. Toimintatuella ei saa ostaa alkoholia.

Kuinka paljon tukea voi saada?

Ehdottomia ala- ja ylärajoja ei ole. Ohjeissa on kuitenkin ilmoitettu suuntaa antava maksimisumma, mikä paikallisosasto voi hakea tietystä kategoriasta. Tukien jako perustuu hakemusten määrään ja laatuun hakutilanteessa. Eri kategorioiden kokonaissummat vaihtelevat hakemuksien mukaan.

Millainen on hyvä projekti?

Hyvä projekti on vahvasti kytköksissä Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton perustoimintaan, eli tavoitteena on vahvistaa pohjoismaisuutta Suomessa ja tuoda yhteen nuoria eri puolilta Pohjolaa. Arvostamme erityisesti yhteistyötä paikallisosastojen ja liiton jäsenjärjestöjen kesken, kuin myös kapasiteettia lisääviä aktiviteetteja paikallistasolla.

Miten tukea haetaan?

Toimintatukea haetaan täyttämällä oheiset hakulomakkeet kategoria 1 ja kategoria 2-4. Hakemukseen liitetään kuvaus projektin tarkoituksesta ja budjetti. Jos tukea haetaan useasta eri kategoriasta, tulee hakemus, kuvaus ja budjetti tehdä jokaisesta projektista erikseen.

Projektikuvauksesta tulee selvitä projektin tavoite, ajankohta, mahdolliset yhteistyökumppanit sekä projektin vastuuhenkilö(t). Kun kyseessä on esim. seminaari tai matka, liitetään hakemukseen myös alustava ohjelma. Budjetin tarkoituksena on osoittaa projektin toteuttamiskelpoisuus. Budjetista tulee käydä ilmi kuinka suuri osa kuluista maksetaan omista varoista ja kuinka paljon tukea tulee muilta tahoilta. Kaikki kulut tulee selvittää. Nuorisoliitto kannustaa projekteihin, joissa osa rahoituksesta tulee muualta.

Hakemus allekirjoitetaan ja lähetetään määräaikaan mennessä Nuorisoliiton pääsihteerille joko postitse tai sähköpostitse.

Päätös toimintatuesta ja myönnettyjen tukien maksaminen 

Nuorisoliiton hallitus päättää tukien myöntämisestä hakuajan päätyttyä 8.3.2020, minkä jälkeen päätös ilmoitetaan hakijoille. Tämän jälkeen voi hakea myönnettyjen tukien maksupyyntölomakkeilla kategoria 1 tai kategoria 2-4. Maksua voi hakea milloin tahansa sen jälkeen kuin päätös myönnetystä toimintatuesta on tehty, mutta kuitenkin viimeistään 18.12.2020. Maksulomakkeen voi lähettää joko postitse tai sähköpostitse PNN:n pääsihteerille. Ehtona kategoria 1-tuen maksamiselle on kahdenvälisen käyttösopimuksen allekirjoittamista.

Raportointi projektista liitolle 

Paikallisosastot toimittavat kirjallisen raportin projektin tai tapahtuman toteutuksesta viimeistään kolme (3) kuukautta sen toteutumisen jälkeen, kuitenkin ennen 1.2.2021. Raportissa tulee olla vapaamuotoinen kuvaus projektin toteutumisesta ja ilmoitus toteutuneista kuluista. Raportti lähetetään postitse tai sähköpostitse pääsihteerille.

HUOM! Muutoksia projektissa 
Jos projektiin, johon on jo myönnetty tukea tulee merkittäviä muutoksia (esim. pienempi osallistujamäärä, matkakohde muuttuu) täytyy paikallisosaston viipymättä ilmoittaa näistä muutoksista pääsihteerille.

Mikäli paikallisosastollanne on kysymyksiä liiton toimintatukeen liittyen, ottakaa yhteyttä pääsihteeriin (pnnpaasihteeri(at)pohjola-norden.fi)

Kommentoi ›

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *