Hyppää sisältöön

Puheenjohtaja Karjalainen: Nuorille ovet auki päätöksenteon pöytiin!

Tänään 12.8. juhlitaan kansainvälistä nuortenpäivää. Päivän taustalla on ollut halu nostaa esille nuorten ihmisten äänet ja nuorten osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Vuoden 2020 teemana on Youth Engagement for Global Actionmikä puolestaan sopii hyvin yhteen myös PNN:n tämän vuoden teeman kanssa. Nuorisoliiton teema on tänä vuonna Pohjoismaat globaalissa maailmassa. 

On hyvin tärkeää, että nuoret otetaan mukaan päätöksentekoprosesseihin ja tuomaan näkemyksensä esiin aina paikalliselta tasolta kansainväliselle tasolle asti. Onkin ilahduttavaa, että nuorten mielipiteitä kuullaan päätöksenteossa eri tahoilla. Pohjoismaat ovat nostaneet nuorten ään esille esimerkiksi ilmasto- ja biodiversiteettiasioissa. Ympäri pohjoismaita järjestettiin alkuvuodesta biodiversiteettiworkshopeja, joissa kuultiin nuorten ideoita ja mielipiteitä toimista luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen estämiseksi. Myös PNN järjesti workshopin yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Pohjoismailla onkin hieno mahdollisuus näyttää esimerkkiä muille maille nuorten osallistamisesta päätöksentekoonvaikka toki Pohjolassakin on vielä parannettavaa asian suhteen.  

Digitaalisuus ei ratkaise kaikkea 

On ollut hienoa nähdäkuinka viime vuosina useita nuorten aloittamia liikkeitä ja aloitteita on nostettu esille ympäri maailmaa, ja kuinka ne ovat saaneet huomiota. Nuoret ovat saaneet uusia vaikuttamiskanavia, ja digitaalisia mahdollisuuksia on hyödynnetty yhä enemmän, mikä on tullut hyvin esille nyt korona-aikana. Erityisesti pohjoismaiset nuoret ovat hyötyneet digitaalisista vaikuttamismahdollisuuksista, mutta globaalissa kontekstissa nuorilla ei aina ole samanlaisia mahdollisuuksia ja osaamista toimia digitaalisessa ympäristössä. Nuorten halua ja uskallusta käyttää digitaalisia vaikuttamiskanavia varjostavat myös netissä vellova vihapuhe ja rankkakin kritiikki toisten avauksia ja mielipiteitä kohtaan. 

Ovet päätöksenteon ytimeen ovat yhä suljettuna 

Vaikka nuoret ovat tuoneet yhä aktiivisemmin esille heille tärkeitä teemoja, niin harvoin nuoria on kuitenkaan päästetty pöytiin, joissa lopulliset päätökset tehdään. Ei riitä, että päätöksentekijät sanovat, kuinka tärkeää on kuulla nuorten mielipiteitä ja ottaa heidät mukaan. Jos nuorten kuuleminen jää vain pinnalliseksi puheeksi, ei mitään kehitystä tapahdu. Nuoria on kyllä ainakin näennäisesti konsultoitu eri teemoihin liittyen, mutta ovet päätöksenteon ytimeen ovat silti pysyneet suljettuina.  

Tulevaisuudessa on paljon asioita, jotka huolestuttavat nuoria ja onkin tärkeää, että nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksiin, joiden seurauksien kanssa he tulevaisuudessa elävät. Jos nuoret näkevät, että heidän ponnistelunsa ja näkemyksensä ohitetaan päätöksenteossa, voi se heijastua negatiivisesti nuorten uskoon tulevaisuudesta ja haluun olla yhteiskunnallisesti aktiivinen myöhemmin. On tärkeää antaa nuorille mahdollisuus todella vaikuttaa asioihin, sillä muuten nuorten ahdistus tulevaisuutta kohti vain kasvaa. Antakaa siis nuorten äänien kuulua päätöksissä asti! 

Maria Karjalainen 

Puheenjohtaja, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto

Lisätiedot:
maria.karjalainen@pohjola-norden.fi
045 113 631
7

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?