Hyppää sisältöön

Pohjola-Nordenin nuorisoliitto vaatii asevelvollisuuden yhdenvertaistamista

Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä yhdenvertaisuusasioissa. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja monet muut kaikille sukupuolille yhtenevät oikeudet ovat itsestäänselvyys yhteiskunnissamme.

Suomen maanpuolustusvelvollisuuslainsäädäntö on sukupuolittunut. Asepalveluksen osalta miehet ja naiset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa maassamme.

Kutsunnat koskevat pelkästään miehiä, vaikka naisten maanpuolustustahto on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla.

Maanpuolustukseen tulee valikoitua sopivimmat ja parhaat edellytykset täyttävät henkilöt sukupuoleen katsomatta. Maanpuolustusvelvollisuuden tasa-arvoistaminen on keino puuttua yhteiskunnan rakenteellisiin sukupuoliin liittyviin ennakkoluuloihin. Puolustusvoimien osaamistarpeet ovat muuttuneet, jolloin fyysisen voiman merkitys asepalveluksessa on pienentynyt sodankäynnin tapojen muuttuessa”, muistuttaa puheenjohtaja Veera Hellman.

Maanpuolustusvelvollisuusjärjestelmää tulee kehittää osana sosiaalipolitiikkaa. Tämä mahdollistaa koko ikäluokan tavoittamisen täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Nuorten psyykkinen ja fyysinen terveydentila voitaisiin kartoittaa kokonaisvaltaisesti. Samalla saataisiin hoidettua muun muassa rokotuskontrollit ja mielenterveyspalveluiden tarpeen kartoitus sekä ohjattua jokainen nuori tarvittavien sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden piiriin.

Maanpuolustusvelvollisuus täytyy nähdä uutena vaihtoehtona puuttua nuorten syrjäytymiseen, josta syntyvät kustannukset tulevat kasvamaan huomattavasti, ellei ongelmaa saada ratkaistua. Kaikkien nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen tulisi nostaa yhdeksi maanpuolustusjärjestelmän päätehtäväksi, koska syrjäytynyt ja maanpuolustukseen kouluttamaton henkilö ei tue Valtioneuvoston asettamia kokonaisturvallisuuden tavoitteita Valtioneuvoston periaatepäätöksessä yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta (02.11.2017).

PNN vaatii, että maanpuolustusjärjestelmämme kehitetään vastaamaan nykypäivän tilannetta, jossa sodankäynnin luonne on muuttunut, ja että maanpuolustusvelvollisuudesta tehdään tasa-arvoinen sekä sosiaalipoliittinen keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä maassamme.

Lisätietoja:

Veera Hellman
puheenjohtaja
p. 050 385 8229

veera.hellman@pohjola-norden.fi

Lena Höglund
pääsihteeri
p. 044 733 5781
lena.hoglund@pohjola-norden.fi

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?