Hyppää sisältöön

Mahdollisuuksien mittaamaton maailma

Pohjoismaat tarjoavat meille mittaamattoman määrän mahdollisuuksia. Niin tekee myös EU enkä kiistä sitä, etteikö tulevaisuudessa liittovaltiokehitys olisi mahdollinen saatikka toivottava, mutta sitä ennen olisi hyvä suunnata katseet lähelle. Pohjoismaisen lainsäädännön harmonisointi ja maltillinen liittovaltiokehitys hyödyttäisi niin Pohjoismaita itseään kuin myös niiden kansalaisia.

Pohjoismaissa vallitsee vapaa liikkuvuus niin ihmisten kuin myös tavaran ja rahan osalta. Vapaa liikkuvuus on perusedellytys sille, että nuoret kuten me saamme lukuisia mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan niin opintojen laadun kuin myös määrän suhteen. Yksi tärkeä tavoite opiskelujen suhteen on se, että pohjoismaissa voitaisiin tunnustaa Pohjoismaissa suoritettu tutkinto ilman viranomaisen päätöstä. Tämä helpottaisi valtavasti työllistymistä Pohjoismaissa.

Ei pelkästään opiskelujen vaan myös osaajien ja rahan liikkuvuus yli rajojen Pohjolassa tuottaa lisäarvoa niin rahassa kuin myös hyvinvoinnissa.

Ei pelkästään opiskelujen vaan myös osaajien ja rahan liikkuvuus yli rajojen Pohjolassa tuottaa lisäarvoa niin rahassa kuin myös hyvinvoinnissa.

Ainoa este aidosti vapaalle liikkuvuudelle on tällä hetkellä rajaesteet, joiden eteen pohjoismaiset toimijat työskentelevät päivittäin. Rajaesteet ovat esimerkiksi lakeja tai muita käytänteitä, jotka hankaloittavat henkilöiden liikkuvuutta tai esimerkiksi yritystoimintaa rajojen yli. Rajaesteiden poisto ei ole yksinomaan yksilöiden kannalta tärkeää vaan myös siksi, että Pohjoismaat lukeutuvat maailman kymmenenneksi suurimmaksi taloudeksi. Rajaesteneuvosto laatii tasaisin väliajoin tavoitteita sekä toimenpiteitä, joiden avulla tavoitteisiin päästään, mutta itse peräänkuuluttaisin entistä enemmän kunnianhimoa. Rajat kun eivät enää ole nykypäivää vaan nuoret liikkuvat rajojen yli päivä päivältä enemmän kokemusten, koulutuksen ja mahdollisesti myös paremman elämän perässä.

Rajaesteiden lisäksi Pohjoismaiden tulisi olla edelläkävijöitä monessa muussakin asiassa, sillä meiltä löytyy niin osaaminen kuin myös tahtotila tehdä sitä muutostyötä, joka takaa meille kaikille paremman tuleaisuuden. Yksi esimerkki näistä asioista on ilmastonmuutoksen torjuminen. Meret täyttyvät muovista ja hengittämämme ilma huononee hetki hetkeltä samalla kun isoissa pöydissä mietitään sitä, miten voisimme parantaa asioita.

Pohdinnan sijaan tarvitsemme konkreettisia tekoja. Yksi esimerkki näistä teoista on päätöslauselma, jonka Pohjoismaiden Nuorten Neuvosto hyväksyi syksyllä 2017 Helsingissä. Päätöslauselmassa esitettiin, että Pohjoismaille tulisi tuoda yhteinen panttijärjestelmä, joka kannustaisi käytettyjen pullojen ja tölkkien palauttamiseen, oli juoma sitten ostettu Islannista tai Norjasta. Kyseessä ei ole mullistava uudistus, mutta konkreettinen esimerkki siitä, miten voimme vähentää luontoon ja vesistöihin päätyvän jätteen määrää. Samaa tulisi soveltaa myös EU:n tasolla. Myös kokoomus on hyvin edustettuna Pohjoismaiden Nuorten Neuvostossa Nordisk Ungkonservativ Unionin, eli kattojärjestömme kautta.

Kokoomuslaisina olemme varmasti kaikki sitä mieltä, että niin ihmisten, rahan kuin myös tavaran vapaa liikkuvuus tulee jatkossakin turvata niin Pohjolassa kuin myös EU:n tasolla, mutta mitäpä jos suuntaisimme katseemme EU:n lisäksi myös Pohjolan suuntaan, sieltä kun on hyvä aloittaa ja jatkaa yhteisellä rintamalla kohti suurempaa maailmaa. Hurraa vapaus!

Artikkeli on julkaistu alun perin Kokoomusopiskelijoiden Tuhatkunta-lehdessä numerossa 1/18.

Veera Hellman
Kokoomusnuori, Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton puheenjohtaja 2018

Kuva: Karin Beate Nøsterud/norden.org

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?