Hyppää sisältöön

Konferenssi: osallisuus, hyvinvointi, kulttuuri

Nuorisokonferenssi Sillat-Bridges-Broar järjestettiin 26.-28.9.2016 Linnanmäellä Helsingissä. NORDBUKin sekä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämän konferenssin pääteemoina olivat nuorten oikeudet ja hyvinvointi Pohjoismaissa. Konferenssi tarjosi nuorille ja yhteiskunnan eri sektoreille – aina julkiselta sektorilta kansalaisjärjestöihin – mahdollisuuden tavata ja keskustella nuorisoasioista. Erityisessä tarkastelussa olivat poikkisektoraalinen yhteistyö ja hallinnonalojen kohtaaminen, lapsi- ja nuorisoasioiden huomioonottaminen pohjoismaisissa rakenteissa sekä hyvien käytäntöjen, menetelmien ja työmenetelmien levittäminen. Nuorten hyvinvoinnin muodostumista tarkasteltiin eri näkökulmista mm. nuorten, tutkijoiden, virkamiesten, opettajien, taiteilijoiden, kansalaisjärjestötoimijoiden sekä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Konferenssin teemat ovat osallisuus ja demokratia, henkinen hyvinvointi, työllisyys, koulutus ja kulttuuri.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton puheenjohtaja Karolina Lång oli paikalla konferenssissa. Hänen mielestään konferenssin teemat olivat erittäin tärkeitä.

Osallisuus ja demokratia ovat mielestäni ehkä keskeisin asia koko yhteiskunnassa, ja on hyvin tärkeää että myös Sillat-Broar -konferenssissa nostettiin esiin se, miten nuoria voitaisiin osallistaa paremmin päätöksentekoon. Yksi esimerkki tästä on äänestysiän alentaminen 16 vuoteen. Henkinen hyvinvointi on hyvin ajankohtainen aihe, etenkin sen takia että nuoret Pohjolassa tänään voivat psyykkisesti aika huonosti. Konferenssissa työryhmä nosti esille myös positiivisia tapoja parantaa nuorten hyvinvointia”, Karolina kertoo.

Karolina osallistui muun muassa työpajaan, jossa keskusteltiin nuorten toimeentulosta ja nuorten köyhyydestä Pohjolassa. Kysymykset nuorten työllistymismahdollisuuksista ja tulevaisuuden työmarkkinoista ovat olennainen osa keskustelua siitä, millainen nuorten toimeentulo on tai millaiset tukijärjestelmät tarvitaan yhteiskunnassa.

Miltä tulevaisuuden pohjoismainen hyvinvointivaltio näyttää? Itse haluaisin nostaa esiin sen, että jos Pohjoismailla olisi oikeasti yhteiset ja rajattomat työmarkkinat, niin se voisi selvittää monta ongelmaa tämän päivän työmarkkinoilla, Ruotsilla on esimerkiksi aivan liian vähän opettajia, ja samaan aikaan Suomessa on maailman parhaat opettajat, jotka voisivat saada hienoja uramahdollisuuksia Ruotsista. Myös koulutusmahdollisuudet nuorille parantuisivat, jos nuoret pystyisivät helposti hakemaan esimerkiksi kaikkiin pohjoismaisiin korkeakouluihin saman hakujärjestelmän kautta ja käytäisiin läpi rajaesteet opintotukeen liittyen.

Lasten ja nuorten kulttuuri pitää olla lasten ja nuorten näköinen. Joskus lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisten ohjausta, mutta usein olisi ehkä parasta antaa nuorille itse mahdollisuus tehdä esimerkkiksi taidetta ja antaa tämäntyypiselle toiminnalle tilaa ja rahoitusta.

Konferenssin paras asia oli Karolinan mielestä se, että osallistujilla oli erilaiset taustat. Jotkut olivat mukana opiskelijajärjestöissä, toiset olivat mukana PNN:n sisarjärjestöissä ja sen lisäksi oli myös osallistujia poliittisista nuorisojärjestöistä ja nuoria jotka eivät ole mukana järjestötoiminnassa.

Mielestäni oli myös hienoa, että osallistujia oli mukana kaikista Pohjoismaista. Olin itse mukana työpajassa nuorten toimeentulosta ja olin aika yllätynyt, kun kuulin, tilastoja nuorten köyhyydessä muissa Pohjoismaissa, esimerkiksi Norjassa nuorten köyhyys oli aika korkea. Vaikka Pohjoismaat ovat mahtavia on silti vielä paljon tekemistä yhteiskunnan parantamiseksi!

Teksti: Anni Savolainen

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?