Hyppää sisältöön

Haluatko olla mukana tekemässä pohjoismaista yhteistyötä? Oletko kiinnostunut ruotsalaisesta ja pohjoismaalaisesta kulttuurista? Tartu tähän tilaisuuteen!

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto lähettää kaksi EVS-vapaaehtoista vuodesta tästä vuodesta alkaen sisarjärjestönsä FNUF Sverigen toimistolle Tukholmaan. Hakuaika kaudelle 2016-2017 on nyt alkanut ja päättyy 5.6.2016 00.00 (Suomen aikaa)! EVS-vapaaehtoisjakson kesto on 1.9.2016 – 31.8.2017.

Vastaanottava järjestö
Ruotsin Norden-yhdistyksen nuorisoliitto (FNUF Sverige) on puoluepoliittisesti sitoutumaton, yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää pohjoismaista yhteistyötä liike-elämässä, koulutuksessa, kulttuurin alalla, mediassa ja ympäristöasioissa. FNUF Sverigellä on lähes 1500 jäsentä, jotka ovat kaikki 16-35 -vuotiaita. Vahvuutena on laadukkaiden aktiviteettien ja vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen jäsenille. FNUF Sverigen toiminnan tavoitteena on luoda avoimuutta ja kulttuurienvälistä ymmärrystä erilaisten tapahtumien kautta.

Projektin tavoitteet
– Saada lähiöiden ja maaseudun nuoret osallistumaan Pohjoismaiden yhteisten haasteiden ratkaisemiseen
– Saada lähiöiden ja maaseudun nuoret osallistumaan maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseen pohjoismaisen yhteistyön avulla
– Saada äskettäin Pohjoismaihin saapuneet nuoret mukaan itseopiskeluprojekteihin ja kehittämään itseään etenemisessä ideasta toteutukseen
– Lisätä nuorison, myös äskettäin maahan muuttaneiden, ymmärrystä pohjoismaisten kielten merkityksestä pohjoismaisilla työmarkkinoilla
– Saada nuoret jakamaan kokemuksiaan ja kehittämään taitojaan ja osaamistaan pohjoismaiseen yrittäjyyteen liittyen


EVS-vapaaehtoistyö “Paikallinen innovointi – ratkaisee Pohjolan haasteet”

FNUF Sverige on hyväksytty lähettävä ja koordinoiva EVS-järjestö (EVS = European Voluntary Service, Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu). Joka vuosi on kaikkien EU-maiden nuorilla mahdollisuus hakea 12 kuukauden palvelukseen FNUF Sverigelle. Työ vastaa työharjoittelua, ja sitä rahoittaa Erasmus+. EVS-vapaaehtoisjakson aikana saat mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti, ja lisäksi tehdä oman kiinnostavan matkan Ruotsin ja pohjoismaiden kieliin ja kulttuureihin. Vapaaehtoisjaksosi aikana sinulla on ammatillinen valmentaja sekä ohjaaja, joka opastaa sinua tapahtumiin liittyen. Pääset työskentelemään tiiviissä työyhteisössä vuoden mittaisessa projektissa. FNUF Sverige pyrkii tässä projektissa selvittämään paikalliset tarpeet kapasiteetin lisäämiseen ja yhteiskunnalliseen innovointiin, sekä työllisyyden edistämiseen ja monikansalliseen yrittäjyyteen nuorten keskuudessa.
EVS-vapaaehtoisena FNUF Sverigellä saat mahdollisuuden päästä luomaan monipuolisia aktiviteetteja osana Tukholman FNUF-tiimiä. Vastuualueenasi vapaaehtoistyöntekijänä on:
• Järjestää 2 paikallistason tapahtumaa kuussa yhteistyössä paikallisjärjestön kanssa
• Edustaa FNUFia tapahtumissa ja konferensseissa sekä järjestää näkyvyyttä edistävää toimintaa ainakin kahdesti kuussa
• Hallinnolliset tehtävät ja toimistotyöt
• Osallistua viestintäkampanjoihin (face to face ja sosiaalisessa mediassa)
• Osallistua toimistokokouksiin
• Kirjoittaa postauksia FNUF-blogiin
• Lisätä tietoisuutta pohjoismaisesta yhteistyöstä
Hae nyt!
Haemme FNUF Sverigeen kahta vapaaehtoista, jolla on paljon ideoita toimintaan ja tapahtumiin liittyen ja joka haluaa antaa panoksensa FNUF Sverigen kehittämiseen vapaaehtoisvuoden aikana. Koska keskipisteessä on pohjoismainen yhteistyö, etsimme henkilöitä, joilla on kokemusta pohjoismaisesta yhteistyöstä tai jotka ovat kotoisin jostakin Pohjoismaasta. Ehkä olet velho tapahtuman järjestämisessä? Ehkä olet hyvä videoimaan, valokuvaamaan tai tekemään graafisia töitä? Ehkä sinulla on kokemusta yrittäjyydestä tai nuorisopolitiikasta? Ehkä olet työskennellyt toisessa Pohjoismaassa ja tiedät miten hyödyllistä on osata pohjoismaisia kieliä? Ehkä olet loistava luomaan uusia kontakteja ja verkostoitumaan? Kerro meille kuka olet ja mitä haluaisit FNUF Sverigen vapaaehtoisena tehdä! Lähetä meille 1) CV:si, 2) motivaatiokirje ja 3) projektiehdotus 5.6.2016 mennessä.
1) CV:si, josta löytyy olennainen kokemus ja taidot – keskiössä on projektien johtaminen, focus on project leadership, globaalit opinnot, tapahtumakoordinointi sekä pohjoismainen työkokemus (ruotsiksi, suomeksi tai englanniksi). Toivomme myös esimerkkejä osallistumisestasi erilaisiin tapahtumiin järjestäjänä sekä itsenäisestä työskentelystä.
2) Motivaatiokirje max yksi A4-sivu – vastaa kysymykseen miksi FNUF Sverige tarvitsee sinua ja miksi olet kiinnostunut Pohjoismaista (ruotsiksi tai englanniksi).
3) “Projektiehdotuksesi” max puolikas A4-sivu – luo tapahtuma, sen tavoitteet, suunnitelma, toteutus yms (englanniksi).
Lähettävä järjestö Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto kutsuu valitut hakijat haastatteluun. Haastattelut pidetään Helsingissä viikolla 24. Kaksi vapaaehtoista valitaan hakijoiden joukosta 30.6.2016 mennessä. Matkakustannuksia haastatteluihin ei korvata. Vapaaehtoistyön sopimusta ei ole mahdollista allekirjoittaa ennen heinäkuuta 2016 rahoituksen deadlineista johtuen.
Mitkä ovat hakukriteerit /Minkälaista profiilia haemme?
– Olet EU-kansalainen, mutta et Ruotsin kansalainen (EVS-ohjeistuksen mukaisesti)
– Olet alle 30-vuotias
– Sinulla on kokemusta pohjoismaisesta yhteistyöstä tai kulttuurista, tai olet kotoisin jostakin Pohjoismaasta
– Sinulla on kansainvälistä kokemusta tai opintoihisi on sisältynyt kansainvälistä yhteistyötä
– Sinulla on kokemusta tapahtumien järjestämisestä
– Pystyt työskentelemään itsenäisesti ja johtamaan muita vapaaehtoisia
– Puhut sujuvaa englantia ja pystyt kommunikoimaan ruotsiksi
– Olet innovatiivinen, luova ja sosiaalinen
Ehdot
• EVS-vapaaehtoinen saa apua asunnon löytämiseen asetetun hintarajan puitteissa. FNUF Sverige maksaa asumisen kustannukset ennalta määritettyyn hintarajaan asti.
• EVS-vapaaehtoinen saa 2.790 SEK kuukaudessa ruokaan, paikalliskuljetuksiin ja taskurahaksi.
• FNUF Sverige korvaa myös EVS-vapaaehtoiselle matkakulut Ruotsiin ja takaisin kertaalleen vapaaehtoisen kotimaasta.
• FNUF Sverige korvaa kaikki työtehtäviin liittyvät kulut sekä kielikurssikulut.

Kiinnostuitko? Lähetä meille hakemus liitteineen 19.6.2016 00.00 (Suomen aikaa) mennessä Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton pääsihteerille Lena Höglundille osoitteeseen lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi!Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, Youth League of Pohjola-Norden in Finland, skickar två EVS-volontärer per år till systerorganisationen FNUF Sverige. Ansökningstiden för året 2016-2017 är nu öppen tills 5 juni 2016 kl. 00.00 (finsk tid)! Tidsperioden för årets två EVS-volontärpositioner är 1 september 2016 till 31 augusti 2017.

Mottagarorganisationen

Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Sverige (FNUF Sverige) är en icke-politiskt affilierad organisation och ideell ungdomsförening som jobbar för ökat nordiskt samarbete i fråga om näringsliv, entreprenörskap, utbildningskultur, media och miljöfrågor. FNUF Sverige har uppemot 1500 medlemmar I åldern 16-35. Deras styrka är att erbjuda kvalitativa aktiviteter och påverkningsmöjligheter till deras medlemmar. FNUF Sverige strävar efter att skapa öppenhet och interkulturell förståelse genom deras aktiviteter. Pohjola-Nordens Ungdomsförbund är projektpartner med FNUF Sverige i ett två-årigt projekt som inkluderar rekrytering av volontärer till implementationen av projektet.

Målsättningarna för det gemensamma projektet

 • Att inkludera unga personer in förorter och i rurala områden i att lösa de utmaningar som de nordiska länderna står inför
 • Att inkludera unga personer i förorter och i rurala områden i att lösa globala utmaningar genom nordiskt samarbete
 • Att inkludera unga nyanlända personer till de nordiska länderna i självlärande projekt och utöka deras kapacitet att gå från idé till realisering av de idéerna
 • Att öka förståelsen bland unga personer, inklusive nyanlända personer, om hur nordiska språk kan användas på den nordiska arbetsmarknaden
 • Att ge unga personer möjlighet att dela med sig av deras erfarenheter av och utveckla färdigheter och kompetenser för entreprenörskap i de nordiska länderna
 • Att bjuda in till möten mellan nordiska arbetsgivare och unga personer

EVS-volontärprogrammet “Local innovation – solving the challenges of the North”

FNUF Sverige är en godkänd sändande och koordinerande organisation för EVS (European Voluntary Service or Europeisk volontärtjänst). Varje år ges unga personer från hela EU möjligheten att söka en  12-månads volontärtjänst hos FNUF Sverige. Positionen liknar en praktikplats och är finansierad av Erasmus+. Under din tid som en EVS med FNUF Sverige ges du möjlighet att utveckla dina professionella färdigheter, såväl som möjligheten att göra en personlig resa i den svenska och nordiska kulturen och de nordiska språken. Under tiden för din volontärtjänst få du en personligt designerad professionell coach och en mentor för att guida dig genom sociala händelser och sammanhang. Under din EVS-tjänst kommer du ha möjligheten att jobba med ett välintegrerat team under projekt på ett år. Inom ramen för projektet så kommer FNUF Sverige att sträva efter att synliggöra behov av lokal kapacitetsutveckling och social innovation, såväl som kompetenshöjande faktorer på arbetsmarknaden och transnationellt entreprenörskap bland unga människor.

I egenskap av EVS-volontär med FNUF Sverige kommer du ha möjlighet att vara en del av att utforma FNUF Sveriges aktiviteter som en del av  FNUF-teamet i Stockholm. Dina ansvarsområden som volontär kommer att vara:

 • Organisera 2 lokala evenemang tillsammans med en lokal organisation per månad
 • Representera FNUF på ett evenemang eller organisera synlighetsaktivitet åtminstone två gånger per månad
 • Administrativa uppgifter eller uppgifter som relaterar till en kontorsmiljö
 • Vara en del av kommunikationskampanjer (face to face och social media)
 • Delta i kontorsmöten
 • Skriva inlägg i FNUF-bloggen
 • Representera FNUF på evenemang och konferenser
 • Skapa medvetenhet om nordiskt samarbete

Sök nu!

Vi vill skicka två voluntärer till FNUF Sverige som har idéer för aktiviteter och som vill lägga sin egen prägel på året de jobbat för FNUF Sverige. Med tanke på fokuset på nordiskt samarbete, så söker vi personer som har erfarenheter av nordiskt samarbete eller kommer från de nordiska länderna. Kanske du är extra duktig på att ordna evenemang? Kanske du tycker om film, fotografi eller grafik? Kanske du har erfarenhet inom entreprenörskap eller ungdomspolitik? Kanske du har jobbat i ett annat nordiskt land och har haft nytta av kunskaper i andra nordiska språk? Kanske du är bra på att hitta nya kontakter och nätverk? Berätta vem du är och vad du skulle gilla att göra som volontär för FNUF Sverige! Skicka in din 1) CV, 2) ditt motivationsbrev och 3) ett project proposal till oss senast 5 juni 2016.

1)                   Din CV med relevanta erfarenheter och kunskap – fokusera på projektledarskap, globala studier, event management och nordiska uppgifter (på svenska, finska eller engelska). Ge oss gärna exampel på din roll och ditt engagemang i sociala evenemang eller själständigt arbete.

2)                   Ditt motivationsbrev max en A4-sida – svara på frågan varför FNUF Sverige behöver dig och varför du är intresserad av nordiskt samarbete (på svenska eller engelska).

3)                   Ditt ”project proposal” max en halv A4-sida – skapa ett evenemang, med målsättningar, en plan, med implementation och allt (på engelska).

Den sändande organisationen Pohjola-Nordens Ungdomsförbund kommer att kalla utvalda ansökande till intervju i Helsingfors under vecka 24. Det slutliga valet av två volontärer kommer att göras 30 juni 2016. Resekostnader för att delta i intervjuerna kommer inte att kompenseras. Volontärkontraktet kan inte verifieras och underskrivas förrän juli 2016 p.g.a. finansieringsdeadlines.

Vilken typ av profil söker vi?

 • Du är EU-medborgare, men inte svensk medborgare (i enlighet med EVS-guidelines)
 • Du är under 30 år gammal
 • Du har erfarenhet inom nordiskt samarbete eller kultur, eller du kommer från ett nordiskt land
 • Du har internationell erfarenhet eller dina studier har inkluderat internationellt samarbete
 • Du har erfarehet av att arrangera evenemang
 • Du kan arbeta självständigt och leda andra volontärer
 • Du pratar, skriver och förstår flytande engelska och kan kommunicera på svenska
 • Du är innovativ, kreativ och social

Anställningsförmåner och -ersättningar

 • EVS-volontären kommer motta assistans från FNUF Sverige för att hitta boende inom en given kostnadsnivå. Boendekostnaderna kommer att ersättas av FNUF Sverige enligt ett förhandsavtalat låst pris.
 • EVS-volontären kommer att motta ett måntligt stöd på 2.790 SEK för mat, fickpengar och lokaltransport.
 • FNUF Sverige kommer också ersätta EVS-volontären för dennes resekostnader till och från Sverige vid ett tillfälle från det egna hemlandet.
 • FNUF Sverige kommer täcka alla kostnader relatede till volontärtjänsten och dess uppgifter, inklusive deltagaravgifter för språkkurs.

Intresserad? Skicka in dina ansökningsdokument till lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi senast 19 juni 2016 kl. 00.00 (finsk tid) eller ring och fråga mer om volontärpositionerna på +358 (0)44 733 5781 mellan kl. 9.00 och 16.00 1-3.6.2016.

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?