Förbundsstyrelsen är organet som leder förbundet under tiden mellan förbundsmötena. Styrelsen består av representanter för såväl lokalavdelningar som medlemsorganisationer. År 2020 har vi sammanlagt 16 styrelseledamöter, varav presidiet (förbundsordförande och två vice ordförande) utgör tre. Även om styrelsen i princip består av sex ordinarie ledamöter och sju suppleanter, gör vi i praktiken ingen skillnad mellan ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsen är ett team där alla får vara med och delta i styrelsearbetet. Enligt förbundets stadgar ska förbundsstyrelsen bestå av 6-10 ordinarie ledamöter och 6-12 suppleanter.

Styrelsen brukar sammanträda ungefär åtta gånger om året. På styrelsemötena, som i huvudsak ordnas i Helsingfors, fattar styrelsen beslut om bl.a. förbundets ekonomi, anställningar, evenemang och målsättningar. Till styrelsens uppgifter hör också alla de uppgifter som tillkommer en föreningsstyrelse i föreningslagen. Styrelsen arbetar i tema- och evenemangsbaserade arbetsgrupper som är öppna för alla PNU:s medlemmar. Vill du komma och jobba med ett evenemang på förbundsnivå, eller kanske bara veta mer? Kontakta då organisationssekreteraren!

Till förbundsstyrelsen år 2020 hör följande personer:

Ordförande: Maria Karjalainen, Oulun seudun Pohjola-Nordenin Nuoret

Viceordföranden: Emilia Granqvist, Svensk Ungdom – RKP-nuoretKonsta NupponenKokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta

Styrelsens ordinarie medlemmar:
1. Annika Lepistö, VSPNN
2. Terhi Nurminen, TAPNU
3. Katja Silvasti, HOPN
4. Paavo Kähkönen, Varusmiesliitto
5. Olli-Pekka Pauna, Suomen Lukiolaisten Liitto ry.
6. Riku HirsimäkiKokoomusnuorten Liitto ry.

Suppleanter i styrelsen:
1. August Halonen, Keskustan Nuorisoliitto ry.
2. Augusto Asis de Barros, HOPN 
3. Aino Kirjonen, HOPN
4. Karin Cederlöf, HOPN
5. Johannes Wilson, VSPNN
6. Topi Kytölehto, SONK
7.
 Taru SalovaaraSONK

Kommentera ›

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *