Hoppa till innehåll

Konvention om samers rättigheter väntar på politisk vilja

Ett 20-tal personer samlades för att kräva en ratificering av ILO 169-avtalet.

En demonstration arrangerades på riksdagshusets trappor torsdag 5.2 för att kräva att ILO 169-avtalet ratificeras av riksdagen. Avtalet, även känt som konventionen om ursprungsfolk och stamfolk, har som mål att trygga ursprungsfolks rätt till att behålla både sin kulturella och politiska identitet och sin traditionella livsstil samt att motverka diskriminering. I Finland, Sverige och Norge skulle samerna beröras av avtalet men av de tre har endast Norge ratificerat det. Detta trots att konventionen antogs i den internationella arbetsorganisationen redan 1989. En ratificering av konventionen finns i det nuvarande finska regeringsprogrammet.

På manifestationen samlades ungefär 25 personer för att höra uttalanden från de politiska partierna. Representanter från fem partier uttalade sig om konventionen och hur ratificeringsprocessen framskrider i riksdagen. En utmaning med ratificeringen av konventionen är frågan om vem som räknas som same, vilket det för tillfället inte finns tillräckligt klara riktlinjer för.

Riksdagsledamöterna som mötte demonstranterna hade olika ståndpunkter till ILO 169-avtalet. Eeva-Maria Maijala (C) stöder inte ratificeringen eftersom det enligt henne är oklart vad avtalet skulle ha för följder och att fler utredningar behöver genomföras. Silvia Modig (Vänster) anser att svaren på hur utmaningarna skall lösas skall komma från samerna själva.

img_3991

– Ratificeringen av avtalet är en fråga om vilja eftersom Finland har haft 25 år på sig att göra det och att utreda eventuella oklarheter kopplade till det. Det här är också någonting som Europarådet kritiserat Finland för, fortsätter Modig.

Ratificeringen av avtalet hör till justitieministeriets område, som leds av Anna-Maja Henriksson (Sfp). Enligt Stefan Wallin (Sfp) har hans parti stött ratificeringen av avtalet redan under regeringsförhandlingarna och minister Henriksson har för avsikt att få igenom det under den här valperioden.

För att konventionen ska hinna behandlas under den här regeringsperioden måste ett valförslag presenteras under våren.

Läs mera om ILO 169-konventionen här.

Ett 20-tal personer samlades för att kräva en ratificering av ILO 169-avtalet.

Text och bild: Roh PetasEn demonstration arrangerades på riksdagshusets trappor torsdag 5.2 för att kräva att ILO 169-avtalet ratificeras av riksdagen. Avtalet, även känt som konventionen om ursprungsfolk och stamfolk, har som mål att trygga ursprungsfolks rätt till att behålla både sin kulturella och politiska identitet och sin traditionella livsstil samt att motverka diskriminering. I Finland, Sverige och Norge skulle samerna beröras av avtalet men av de tre har endast Norge ratificerat det. Detta trots att konventionen antogs i den internationella arbetsorganisationen redan 1989. En ratificering av konventionen finns i det nuvarande finska regeringsprogrammet.

På manifestationen samlades ungefär 25 personer för att höra uttalanden från de politiska partierna. Representanter från fem partier uttalade sig om konventionen och hur ratificeringsprocessen framskrider i riksdagen. En utmaning med ratificeringen av konventionen är frågan om vem som räknas som same, vilket det för tillfället inte finns tillräckligt klara riktlinjer för.

Riksdagsledamöterna som mötte demonstranterna hade olika ståndpunkter till ILO 169-avtalet. Eeva-Maria Maijala (C) stöder inte ratificeringen eftersom det enligt henne är oklart vad avtalet skulle ha för följder och att fler utredningar behöver genomföras. Silvia Modig (Vänster) anser att svaren på hur utmaningarna skall lösas skall komma från samerna själva.

– Ratificeringen av avtalet är en fråga om vilja eftersom Finland har haft 25 år på sig att göra det och att utreda eventuella oklarheter kopplade till det. Det här är också någonting som Europarådet kritiserat Finland för, fortsätter Modig.

img_3991

Ratificeringen av avtalet hör till justitieministeriets område, som leds av Anna-Maja Henriksson (Sfp). Enligt Stefan Wallin (Sfp) har hans parti stött ratificeringen av avtalet redan under regeringsförhandlingarna och minister Henriksson har för avsikt att få igenom det under den här valperioden.

För att konventionen ska hinna behandlas under den här regeringsperioden måste ett valförslag presenteras under våren.

Läs mera om ILO 169-konventionen här.

Text och bild: Roh Petas

Dela på sociala medier: