8.11.2017 08:54

Har du en passion för det nordiska och vill ha ett seriöst jobb inom marknadsföring och rekrytering? Då är du den vi söker!

OBS! Annonsökningstiden har förlängts och annonsen uppdaterats!

Nordjobb i Finland erbjuder nu en praktikplats som projektassistent i Torneå. Nordjobb är ett mobilitetsprogram som erbjuder sommarjobb i Norden till unga i åldern 18–30 år. Syftet med Nordjobb är att öka kunskapen om de nordiska länderna samt deras språk och kulturer genom att erbjuda ungdomar sommarjobb, bostad samt kultur- och fritidsprogram. Projektet drivs i alla de nordiska länderna på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I Finland administreras programmet av Pohjola-Nordens Ungdomsförbund.

Till arbetsuppgifterna hör att

• initiera tillsättning och anskaffning av nya och tidigare arbetsplatser samt vara i kontakt med arbetsgivare i Torneå och Lappland (primärt) samt Österbotten
• planera och genomföra marknadsföringsbesök och skapa marknadsföringsmaterial till potenti-ella Nordjobb-arbetsgivare
• arrangera bostäder och startmaterial för nordjobbarna i Torneå och Lappland
• skriva en rapport om resultat och framtida marknadsföringsmöjligheter i slutet av säsongen
• assistera i övriga uppgifter

Vi söker dig som

• är i slutskedet av dina studier (pro gradu -skribent) eller söker en praktikmöjlighet
• har goda muntliga och skriftliga kunskaper i något skandinaviskt språk, finska och engelska
• är effektiv och har god kommunikations- och organisationsförmåga
• har erfarenhet av eller kunskaper inom marknadsföring, försäljning eller HR
• är social och ansvarsfull
• har intresse för ungas arbetsmöjligheter och regional arbetsmarknad
• kan arbeta flexibelt
• har körkort

Dessutom uppskattar vi erfarenhet av utlandsutbyte, organisationsverksamhet eller ledarskapsuppgifter.

Vi erbjuder

• mångsidiga och självständiga arbetsuppgifter
• praktiska erfarenheter av marknadsföring och HR
• möjligheter att utveckla dina färdigheter i projektadministration och i nordiska språk
• ett nordiskt jobb som ger breda insikter i den finska arbetsmarknaden

Anställningen i Torneå är för perioden 8.1–31.8.2018 och arbetsrummet finns i centrala Torneå, i samma utrymmen som Nordkalottens Gränstjänst. Praktikantlönen är 1487,50 €/månad, och kvälls- och helgtillägg samt dagtraktamenten utbetalas enligt kollektivavtal. Arbetet kan skötas delvis på avstånd alltså tar vi också gärna emot ansökningar från andra områden än Meri-Lappi. Dagstraktamenten för resor mellan Helsingfors och Österbotten, samt inom landskapet Lappland tillkommer. Deltidsarbete under en del av anställningen är förhandlingsbart, alltså kan man studera på sidan om jobbet.

Ansökan samt CV sändes senast den 17.12.2017 till pnnpaasihteeri[at ]pohjola-norden.fi eller Nordjobb. Nämn ”Projektassistent Torneå” i rubriken. Närmare information fås på pnnpaasihteeri[at ]pohjola-norden.fi eller tel. +358 (0)44 733 5781. Hemsidan: www.nordjobb.org

 

EDIT 8.12.2017

Ansökningstiden förlänges till 17.12. och  annonsen uppdaterades på följande sätt:

• lönen är högre än vad som uppskattades tidigare
• vi förutsätter inte att lönen delfinansieras av sökandes universitet
• prkatikantperioden förlängdes till 8 månader (ist.f. 3 mån)
• praktikanten behöver inte ha lokalkännedom om Torneå eller om Lappland
• tjänsten kan delvis utföras på avstånd

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *