10.04.2015 12:22

STÄLLNINGSTAGANDE 10.4.2015

Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds (PNU) vårmöte i Helsingfors kräver ibruktagande av gemensamt personnummer i Norden. Personnumret skulle underlätta rörlighet inom Norden.

”Gränshinderarbete måste utvecklas. För en som flyttar till ett annat nordiskt land för exempelvis att arbeta ställs för onödiga svårigheter när hen söker andra landets personnummer. Detta krävs för att kunna arbeta. Dessutom lyckas det inte att öppna bankkonto utan personnummer”, förklarar PNU:s ordförande Kim Rantala.

Det nordiska personnumret skulle tas i bruk vid sidan om nationella personnummer. Det är lättare att skapa ett nytt system än att foga samman nationella personnummer.

”Det har talats mycket om att minska byråkrati och reglering samt att öka arbetskraftens rörlighet. Det gemensamma personnumret i Norden skulle minska besöken hos myndigheterna eftersom möjligheten att arbeta i ett annat nordiskt land skulle lyckas automatiskt. Dessutom skulle det vara lättare för nordiska utbytesstudenter och turister att sköta sina ärenden i till exempel banken eller hos läkaren. I det här ekonomiska läget måste alla åtgärder tas i bruk för att möjliggöra arbetskraftens rörlighet. Därför kräver vi att denna åtgärd upparbetas i Nordiska rådet”, summerar ordförande Rantala.

Ytterligare uppgifter:

Kim Rantala (tfn 040 734 8039, pnuordforande@pohjola-norden.fi)
Laura Mynttinen (tfn 044 733 5781, pnugeneralsekreterare@pohjola-norden.fi)

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *