4.05.2012 08:41

Vi har oroade följt med utvecklingen, där diskriminerande och rasistiska ställningstaganden publiceras med jämna mellanrum. En retorik av detta slag strider mot ett flertal gemensamt överenskomna inhemska och internationella avtal och ger en inåtvänd och ociviliserad bild av Finland utåt.

Helsingforsavtalet, som i år fyller 50 år, utgör grunden för det nordiska samarbetet inom flera samhällssektorer. I avtalet behandlas till exempel det juridiska, kulturella, sociala och miljösamarbetet mellan de nordiska länderna. Centrala värden i Helsingforsavtalet är bland annat öppenhet, jämlikhet, samarbete, frihet och jämställdhet.

Den senaste tidens utveckling, där man vill begränsa dessa värden, är oroväckande. Politiska beslutsfattare måste våga ta tag i den populistiska retoriken som strävar till att sprida sin diskriminerande som humor. Yttrandefriheten omfattar alla, men den berättigar en inte till att bryta mot gemensamt överenskomna avtal, eller diskriminera våra medmänniskor.

Det nordiska samarbetets framtid karaktäriseras av öppenhet, innovativitet och i anammandet av nya intryck – på så sätt skapas ett dynamiskt samhälle, som förmår svara på vår tids utmaningar. I ett sådant dynamiskt samhälle har våra gemensamma nordiska värden en central roll.

4.5.2012 Pohjola-Nordens Ungdomsförbund

Tiina Malinen
Förbundsordförande

Kari Salo
Generalsekreterare

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *