Hoppa till innehåll

2018 är över – vad kommer näst?

Året 2018 var fantastiskt för Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds del. Politiska programmet togs i användning vilket resulterade ställningstaganden om bl.a. miljöledarskap och värnplikten i Finland. Dessutom gick vi med i kampanjen Kuuluu kaikille som kämpar för en lagförändring av translagen i Finland.

”Päällimmäisenä esillä oli paljon näkyvyyttä ja kuuluvuutta saanut rajaestekampanjamme, jossa kerättiin äänestyksen avulla rajaesteitä, joita Pohjoismaissa asuvat ovat kokeneet muuttaessaan yhdestä maasta toiseen Pohjoismaahan.”

Kannanottojen lisäksi puhuimme muutenkin politiikkaa. Päällimmäisenä esillä oli paljon näkyvyyttä ja kuuluvuutta saanut rajaestekampanjamme, jossa kerättiin äänestyksen avulla rajaesteitä, joita Pohjoismaissa asuvat ovat kokeneet muuttaessaan yhdestä maasta toiseen Pohjoismaahan. Hallituksemme jäsenet kävivät esittelemässä kampanjassa kerättyjä rajaesteitä muun muassa Suomen Norjan suurlähettiläälle sekä Pohjoismaiden Neuvoston puolueryhmille.

Året 2019 kommer att präglas av gränshinderkampanjen som fortsätter och som hoppeligen ska tas med i de andra nordiska organisationernas kommunikation utåt. Kampanjen berättar om en av orsakerna varför vi på riktigt finns till. Vid sidan om kampanjen kommer vi att ha åtminstone två stycken nationella val och PNU har likt många andra organisationer egna målsättningar för de här valen. Dessutom kommer Finland att bli ordförande för Europeiska Unionen.

Eurooppalainen yhteistyö on eittämättä tärkeää, se on fakta. Mutta fakta on myös se, että pohjoismainen yhteistyö ei sulje pois eurooppalaista yhteistyötä vaan sen sijaan täydentää sitä. Tämä on asia, joka monesti unohtuu, kun keskustellaan kansainvälisestä politiikasta. Yhdessä olemme vahvempia ja arvopohja, joka perustuu pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareihin, on hyvä lähtökohta sille, kun tulevana parlamenttikautena EU:ssa keskustellaan muun muassa sosiaalisesta ulottuvuudesta.

”Saker som PNU kommer definitivt att diskutera under kommande valen framför allt för Finlands del är förstås klimatförändringen, gemensamma försvaret samt att förebygga samt stryka bort sådana strukturer som orsakar gränshinder.”

Saker som PNU kommer definitivt att diskutera under kommande valen framför allt för Finlands del är förstås klimatförändringen, gemensamma försvaret samt att förebygga samt stryka bort sådana strukturer som orsakar gränshinder. Dessutom vill vi uppmuntra alla ungdomar att rösta i valet och därmed få till stånd unga påverkarnas frammarsch i riksdagen. Finland behöver sådan politik där man vågar fatta beslut som ser framåt i tiden och som baserar sig på att samarbeta och inte vända sig inåt. Det är viktigt då vi lever i en allt mera globaliserad värld.

Viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, haluan omaksi sekä PNN:n iloksi kertoa, että tulemme julkaisemaan liiton ensimmäisen pamfletin, jossa päästämme jäsenjärjestömme ääneen kertomaan heidän näkemyksiään siitä, mitä on Pohjola 2030 ja miltä pohjoismainen hyvinvointivaltio näyttää tuolloin. Pamfletti tulee kertomaan siitä, mitä mieltä jäsenjärjestömme sekä tietenkin me itse olemme aiheesta ja toivomme, että kirjoitukset antavat eväitä kevään ehdokkaille sekä tietenkin äänestäjille.

”Viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, haluan omaksi sekä PNN:n iloksi kertoa, että tulemme julkaisemaan liiton ensimmäisen pamfletin, jossa päästämme jäsenjärjestömme ääneen kertomaan heidän näkemyksiään siitä, mitä on Pohjola 2030 ja miltä pohjoismainen hyvinvointivaltio näyttää tuolloin.”

Med dessa ord vill jag önska alla ett gott nytt år fyllt av val och nordisk politik!

Veera Hellman

Dela på sociala medier: