Hyppää sisältöön

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry etsii palvelukseensa PÄÄSIHTEERIÄ (virkavapaan sijaisuus)

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto (PNN) on poliittisesti sitoutumaton, virallisesti kaksikielinen Suomen nuorison ja nuorisojärjestöjen pohjoismaisen yhteistyön keskusjärjestö. Liitolla on jäseninään 27 valtakunnallista nuorisojärjestöä ja 11 paikallisosastoa. Henkilöjäseniä on noin 5000. Liitto toimii aktiivisessa yhteistyössä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa Föreningarna Nordens Ungdomsförbund -yhteistyöverkoston kautta. Liitto hallinnoi myös Nuorten Pohjoismaiden neuvoston sihteeristöä ja Nordjobb-liikkuvuusohjelmaa Suomessa.
Pääsihteerin tehtävänä on hallituksen päätösten mukaisesti vastata liiton toiminnasta, taloudesta ja
hallinnosta sekä toimia hallituksen sihteerinä. Pääsihteeri toimii myös Nuorisoliiton toimiston
päällikkönä. Nuorisoliitossa työskentelee pääsihteerin lisäksi järjestösihteeri, Nordjobb-projektivastaava
ja osa-aikainen koordinaattori, joka vastaa UNR:n sihteeristöstä.

Etsimme sinua, jolla on

– kokemusta talous- ja projektihallinnosta
– kokemusta esimiestehtävistä
– molempien kotimaisten kielten sujuva suullinen ja kirjallinen taito

Arvostamme

– tietämystä ja näkemystä pohjoismaisesta yhteistyöstä
– järjestötyön tuntemusta
– järjestökentän ja nuorisokysymysten tuntemusta
– valmiutta työmatkoihin Suomessa ja muualla Pohjolassa sekä valmiutta työskentelyyn iltaisin ja
viikonloppuisin

Tarjoamme

– haastavat ja monipuoliset työtehtävät
– näköalapaikan pohjoismaiseen yhteistyöhön
– hyvät työsuhde-edut ja joustavat työajat

Pääsihteerin paikka täytetään 1.3.2016 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on kokoaikainen
ja määräaikainen ajalla 1.3.2016-31.1.2017 (virkavapaan sijaisuus).

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen pyydetään toimittamaan 24.1.2016 mennessä osoitteeseen karolina.lang@pohjola-norden.fi. Osa hakijoista kutsutaan työvaliokunnan haastatteluun ja PNN:n hallitus valitsee pääsihteerin sijaisen viikolla 6.
Lisätietoja tehtävästä antaa vt. pääsihteeri Karolina Lång (puh. 044 733 5781) 19.–22.1.2016 klo
10–15. Muina aikoina lisätietoja voi tiedustella osoitteesta karolina.lang@pohjola-norden.fi.
Lisätietoa Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnasta löydät osoitteesta www.pnn.fi tai facebook.com/pnnpnu
Pohjola-Nordens Ungdomsförbund är ett politiskt obundet, nationellt, tvåspråkigt ungdomsförbund vars syfte är att främja det nordiska ungdomssamarbetet och kontakterna mellan nordiska ungdomar. Förbundet har 27 riksomfattande ungdomsorganisationer som sina medlemsorganisationer och 11 lokalavdelningar samt cirka 5000 personmedlemmar. Förbundet samarbetar aktivt med sina nordiska systerorganisationer genom Föreningarna Nordens ungdomsförbund-samarbetsnätverket. PNU administrerar Ungdomens Nordiska råds sekretariat och Nordjobb-utbytesprogrammet i Finland.

Till generalsekreterarens uppgifter hör bl.a. att enligt styrelsens beslut ansvara för förbundets
verksamhet, ekonomi och administration samt fungera som styrelsens sekreterare.
Generalsekreteraren är också chef för Ungdomsförbundets kansli. Förutom generalsekreteraren har
PNU en heltidsanställd organisationssekreterare och Nordjobb-projektledare och en deltidsanställd
koordinator som ansvarar för UNR-sekretariatet.

Vi söker dig som har

· erfarenhet av ekonomi- och projektadministration
· erfarenhet av förmanskap
· flytande kunskaper i svenska och finska

Vi uppskattar

· kännedom om och vision av nordiskt samarbete
· kännedom om organisationsarbete
· kännedom om organisationsvärlden och ungdomsfrågor
· möjlighet till arbetsresor i Finland och övriga Norden samt kvälls- och helgarbete

Vi erbjuder

– utmanande och mångsidiga arbetsuppgifter
– möjlighet att bevaka nordiskt samarbete
– goda tjänsteförmåner och flexibla arbetstider

Tjänsten fylls från och med 1 mars 2015 eller enligt överenskommelse. Anställningen är heltid
och visstid 1.3.2016-31.1.2017 (vikariat).

Skicka din fritt formulerade ansökan med löneanspråk och CV senast 24.1.2016
till pnuordforande@pohjola-norden.fi. En del av sökande inbjuds till arbetsutskottets
intervju och PNU:s styrelse väljer den nya generalsekreteraren under vecka 6.

Förfrågningar kan riktas till tf. generalsekreterare Karolina Lång (tfn. 044 733 5781) 19.–22.1.2016 kl.
10–15 eller skickas per e-post till på karolina.lang@pohjola-norden.fi.
Mer information om PNU:s verksamhet finns på www.pnu.fi eller facebook.com/pnnpnu

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?