Hyppää sisältöön

Oletko pohjoismaisesta yhteistyöstä kiinnostunut mediataitaja? – Hae EVS-vapaaehtoiseksi Tukholmaan!

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto lähettää yhden EVS-vapaaehtoisen FNUF Sverigen toimistolle Tukholmaan. Vapaaehtoisjakson kesto on 1.4.2017 (tai sopimuksen mukaan) – 31.8.2017. Hakuaika on nyt alkanut ja päättyy 19.3.2017.

Vastaanottava järjestö
Ruotsin Norden-yhdistyksen nuorisoliitto (FNUF Sverige) on puoluepoliittisesti sitoutumaton, yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää pohjoismaista yhteistyötä liike-elämässä, koulutuksessa, kulttuurin alalla, mediassa ja ympäristöasioissa. FNUF Sverigellä on lähes 1500 jäsentä, jotka ovat kaikki 16–35-vuotiaita. FNUF Sverigen toiminnan tavoitteena on luoda avoimuutta ja kulttuurienvälistä ymmärrystä erilaisten tapahtumien kautta.

EVS-vapaaehtoistyöprojekti: “Paikallinen innovointi ratkaisee Pohjolan haasteet”
EVS-projektin kautta FNUF Sverige pyrkii tuomaan nuoria yhteen ja selvittämään, mitkä ovat Pohjolan paikalliset tarpeet yhteiskunnallisen innovoinnin, työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseen nuorten keskuudessa.

Projektin tavoitteena on:
– Saada nuoret lähiöistä ja maaseudulta osallistumaan Pohjoismaiden yhteisten haasteiden ratkaisemiseen
– Saada nuoret lähiöistä ja maaseudulta osallistumaan maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseen pohjoismaisen yhteistyön avulla
– Saada äskettäin Pohjoismaihin saapuneet nuoret mukaan itseopiskeluprojekteihin ja kehittämään itseään etenemisessä ideasta toteutukseen
– Lisätä nuorison, myös äskettäin maahan muuttaneiden, ymmärrystä pohjoismaisten kielten merkityksestä pohjoismaisilla työmarkkinoilla
– Saada nuoret jakamaan kokemuksiaan ja kehittämään taitojaan ja osaamistaan pohjoismaiseen yrittäjyyteen liittyen
– Luoda tapaamisia nuorten ja pohjoismaisten työnantajien välille

FNUF Sverige on hyväksytty lähettävä ja koordinoiva EVS-järjestö (EVS = European Voluntary Service, Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu). Työ vastaa työharjoittelua, ja sitä rahoittaa Erasmus+. EVS-vapaaehtoisjakson aikana saat mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti samalla tutustuen Ruotsin ja pohjoismaiden kieliin ja kulttuureihin. Vapaaehtoisjaksosi aikana sinulla on ammatillinen valmentaja sekä ohjaaja, joka opastaa sinua työtehtäviisi liittyen.

Nyt haettavan vapaaehtoisen tehtävät liittyvät erityisesti viestintään ja mediaan, muun muassa sometilien hallinnointi ja erilaisten tekstien kirjoittaminen kuuluvat keskeisesti työhön. Pääset myös luomaan monipuolisia aktiviteetteja osana Tukholman FNUF-tiimiä.

Lisäksi tehtäviisi kuuluu:
• Järjestää paikallistason tapahtumia yhteistyössä paikallisjärjestön kanssa
• Edustaa FNUFia tapahtumissa ja konferensseissa sekä järjestää näkyvyyttä edistävää toimintaa
• Osallistua viestintäkampanjoihin
• Kirjoittaa postauksia FNUF-blogiin
• Lisätä nuorten näkyvyyttä Pohjolassa
• Lisätä tietoisuutta pohjoismaisesta yhteistyöstä
• Hallinnolliset tehtävät ja toimistotyöt

Hae nyt!
Haemme FNUF Sverigeen yhtä vapaaehtoista, jolla on kokemusta viestinnästä sekä paljon ideoita toimintaan ja tapahtumiin liittyen, ja joka haluaa antaa panoksensa FNUF Sverigen kehittämiseen vapaaehtoiskauden aikana. Koska keskipisteessä on pohjoismainen yhteistyö, etsimme henkilöitä, joilla on kokemusta pohjoismaisesta yhteistyöstä tai jotka ovat kotoisin jostakin Pohjoismaasta.

Lähetä meille 19.3.2017 mennessä:
1) CV:si, josta löytyy olennainen kokemus ja taidot
2) Motivaatiokirje max yksi A4-sivu – vastaa kysymykseen miksi FNUF Sverige tarvitsee sinua ja miksi olet kiinnostunut Pohjoismaista (ruotsiksi tai englanniksi).
3) Blogikirjoitus, otsikolla ”Nuoret Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä” (ruotsiksi tai englanniksi)

Lähettävä järjestö Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto kutsuu valitut hakijat haastatteluun. Haastattelut pidetään Helsingissä viikolla 12. Lähetettävä vapaaehtoinen valitaan hakijoiden joukosta 26.3.2017 mennessä. Matkakustannuksia haastatteluihin ei korvata.

Mitkä ovat hakukriteerit /Minkälaista profiilia haemme?
– Olet EU-kansalainen ja asut Suomessa, mutta et ole Ruotsin kansalainen (EVS-ohjeistuksen mukaisesti)
– Olet alle 30-vuotias
– Sinulla on kokemusta pohjoismaisesta yhteistyöstä tai kulttuurista, tai olet kotoisin jostakin Pohjoismaasta
– Sinulla on kansainvälistä kokemusta tai opintoihisi on sisältynyt kansainvälistä yhteistyötä
– Sinulla on kokemusta tapahtumien järjestämisestä
– Pystyt työskentelemään itsenäisesti ja johtamaan muita vapaaehtoisia
– Puhut sujuvaa englantia ja pystyt kommunikoimaan ruotsiksi
– Olet innovatiivinen, luova ja sosiaalinen

Ehdot
• EVS-vapaaehtoinen saa apua asunnon löytämiseen asetetun hintarajan puitteissa. FNUF Sverige maksaa asumisen kustannukset ennalta määritettyyn hintarajaan asti.
• EVS-vapaaehtoinen saa 2.790 SEK kuukaudessa ruokaan, paikalliskuljetuksiin ja taskurahaksi.
• FNUF Sverige korvaa myös EVS-vapaaehtoiselle matkakulut Ruotsiin ja takaisin kertaalleen vapaaehtoisen kotimaasta.
• FNUF Sverige korvaa kaikki työtehtäviin liittyvät kulut sekä kielikurssikulut.

Kiinnostuitko?
Lähetä hakemus liitteineen 19.3.2017 23.59 (Suomen aikaa) mennessä Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton pääsihteerille Lena Höglundille osoitteeseen lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi!
Pohjola-Nordens Ungdomsförbund skickar en EVS-volontär till systerorganisationen FNUF Sverige. Tidsperioden för EVS-volontärpositionen är från 1 april (eller enligt överenskommelse) till 31 augusti 2017. Ansökningstiden är öppen tills 19.3.2017.

Mottagarorganisationen
Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Sverige (FNUF Sverige) är en icke-politiskt affilierad organisation och ideell ungdomsförening som jobbar för ökat nordiskt samarbete i fråga om näringsliv, entreprenörskap, utbildningskultur, media och miljöfrågor. FNUF Sverige har uppemot 1500 medlemmar I åldern 16-35. FNUF Sverige strävar efter att skapa öppenhet och interkulturell förståelse genom deras aktiviteter.

EVS-volontärprogrammet “Local innovation – solving the challenges of the North”

Inom ramen för projektet kommer FNUF Sverige att sträva efter att synliggöra behov av lokal kapacitetsutveckling och social innovation, såväl som kompetenshöjande faktorer på arbetsmarknaden och transnationellt entreprenörskap bland unga människor.

Målsättningarna för projektet:
• Att inkludera unga personer in förorter och i rurala områden i att lösa de utmaningar som de nordiska länderna står inför
• Att inkludera unga personer i förorter och i rurala områden i att lösa globala utmaningar genom nordiskt samarbete
• Att inkludera unga nyanlända personer till de nordiska länderna i självlärande projekt och utöka deras kapacitet att gå från idé till realisering av de idéerna
• Att öka förståelsen bland unga personer, inklusive nyanlända personer, om hur nordiska språk kan användas på den nordiska arbetsmarknaden
• Att ge unga personer möjlighet att dela med sig av deras erfarenheter av och utveckla färdigheter och kompetenser för entreprenörskap i de nordiska länderna
• Att bjuda in till möten mellan nordiska arbetsgivare och unga personer

FNUF Sverige är en godkänd sändande och koordinerande organisation för EVS (European Voluntary Service or Europeisk volontärtjänst). Positionen liknar en praktikplats och är finansierad av Erasmus+. Under din tid som en EVS med FNUF Sverige ges du möjlighet att utveckla dina professionella färdigheter, såväl som möjligheten att göra en personlig resa i den svenska och nordiska kulturen och de nordiska språken. Under tiden för din volontärtjänst få du en personligt designerad professionell coach och en mentor för att guida dig genom sociala händelser och sammanhang.

EVS-volontärs arbetsuppgifter är fokuserade inom kommunikation och media, bl.a. administrera social media konton och skriva varierande texter. I egenskap av EVS-volontär med FNUF Sverige kommer du också ha möjlighet att vara en del av att utforma FNUF Sveriges aktiviteter som en del av FNUF-teamet i Stockholm.

Ytterligare dina ansvarsområden som volontär kommer att vara:
• Organisera lokala evenemang tillsammans med en lokal organisation
• Representera FNUF på ett evenemang eller organisera synlighetsaktivitet
• Vara en del av kommunikationskampanjer
• Skriva inlägg i FNUF-bloggen
• Representera FNUF på evenemang och konferenser
• Höja ungdomars synlighet i Norden
• Skapa medvetenhet om nordiskt samarbete
• Administrativa uppgifter eller uppgifter som relaterar till en kontorsmiljö

Sök nu!
Vi vill skicka en voluntär till FNUF Sverige som har erfarenhet av kommunikation och idéer för aktiviteter och som vill lägga sin egen prägel på året de jobbat för FNUF Sverige. Med tanke på fokuset på nordiskt samarbete, så söker vi personer som har erfarenheter av nordiskt samarbete eller kommer från de nordiska länderna.

Skicka in senast 19.3.2017:
1) Din CV med relevanta erfarenheter och kunskap
2) Ditt motivationsbrev max en A4-sida – svara på frågan varför FNUF Sverige behöver dig och varför du är intresserad av nordiskt samarbete (på svenska eller engelska).
3) En bloggtext med rubriken ”Ungas roll i samarbete mellan Finland och Sverige” (på svenska eller engelska).

Den sändande organisationen Pohjola-Nordens Ungdomsförbund kommer att kalla utvalda ansökande till intervju i Helsingfors under vecka 12. Det slutliga valet av volontären kommer att göras 26.3.2017. Resekostnader för att delta i intervjuerna kommer inte att kompenseras.

Vilken typ av profil söker vi?
• Du är EU-medborgare och bor i Finland, men är inte svensk medborgare (i enlighet med EVS-riktlinjer)
• Du är under 30 år gammal
• Du har erfarenhet inom nordiskt samarbete eller kultur, eller du kommer från ett nordiskt land
• Du har internationell erfarenhet eller dina studier har inkluderat internationellt samarbete
• Du har erfarehet av att arrangera evenemang
• Du kan arbeta självständigt och leda andra volontärer
• Du pratar, skriver och förstår flytande engelska och kan kommunicera på svenska
• Du är innovativ, kreativ och social

Anställningsförmåner och -ersättningar
• EVS-volontären kommer motta assistans från FNUF Sverige för att hitta boende inom en given kostnadsnivå. Boendekostnaderna kommer att ersättas av FNUF Sverige enligt ett förhandsavtalat låst pris.
• EVS-volontären kommer att motta ett måntligt stöd på 2.790 SEK för mat, fickpengar och lokaltransport.
• FNUF Sverige kommer också ersätta EVS-volontären för dennes resekostnader till och från Sverige vid ett tillfälle från det egna hemlandet.
• FNUF Sverige kommer täcka alla kostnader relatede till volontärtjänsten och dess uppgifter, inklusive deltagaravgifter för språkkurs.

Intresserad?
Skicka in dina ansökningsdokument till Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds generalsekreterare Lena Höglund med adressen lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi senast 19.3.2017 23.59 (finsk tid).

Jaa somessa:

Luitko jo nämä?