Förbundsstyrelsen är organet som leder förbundet under tiden mellan förbundsmötena. Styrelsen består av representanter för såväl lokalavdelningar som medlemsorganisationer. År 2018 har vi sammanlagt 16 styrelseledamöter, varav presidiet (förbundsordförande och två vice ordförande) utgör tre. Även om styrelsen i princip består av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter, gör vi i praktiken ingen skillnad mellan ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsen är ett team där alla får vara med och delta i styrelsearbetet. Enligt förbundets stadgar ska förbundsstyrelsen bestå av 6-10 ordinarie ledamöter och 6-12 suppleanter.

Styrelsen brukar sammanträda ungefär åtta gånger om året. På styrelsemötena, som i huvudsak ordnas i Helsingfors, fattar styrelsen beslut om bl.a. förbundets ekonomi, anställningar, evenemang och målsättningar. Till styrelsens uppgifter hör också alla de uppgifter som tillkommer en föreningsstyrelse i föreningslagen. Styrelsen arbetar i tema- och evenemangsbaserade arbetsgrupper som är öppna för alla PNU:s medlemmar. Vill du komma och jobba med ett evenemang på förbundsnivå, eller kanske bara veta mer? Kontakta då organisationssekreteraren!

Till förbundsstyrelsen år 2019 hör följande personer:

Ordförande: Veera Hellman, Kokoomuksen Nuorten Liitto

Viceordföranden: Emilia Granqvist, Svensk Ungdom – RKP-nuoret & Meri KiikkalaCenterungdomens Förbund i Finland

Styrelsens ordinarie medlemmar:
1. Annika Lepistö, VSPNN
2. Selene Tenn,  Finlands FN-unga
3. Katja Silvasti, HOPN
4. Paavo Kähkönen, Beväringsförbundet
5. Maria Karjalainen, OSPNN
6. Emmi Lainpelto, Socialdemokratisk ungdom

Suppleanter i styrelsen:
1. Miili Nykänen, Osku rf
2. Augusto Asis, HOPN 
3. Konsta Nupponen, Samlingspartiets studerandeförbund Tuhatkunta
4. Krista Kalamo, HOPN
5. Inna Kallioinen, Centerns studerandeförbund i Finland
6. Pernilla Aine, TAPNU

 

Kommentera ›

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *