15.11.2014 12:53

STÄLLNINGSTAGANDE

15.11.2014

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) tog ställning till att grunda en samnordisk jobbportal på sitt höstmöte den 15.11. De som tog del i mötet ansåg att portalen skulle öka rörligheten mellan de nordiska länderna och att den skulle jämna ut lokala skillnader i arbetslösheten. Även om Finland inte ekonomiskt sett presterar så bra, lider man till och med av arbetsbrist i andra nordiska länder.

”I nuläget uppmuntras inte nordbon att söka jobb i ett annat nordiskt land, eftersom informationen om lediga tjänster ligger utspridd på olika ställen. Den arbetssökande märker nödvändigtvis inte att hens arbetsmöjligheter inte begränsas till hemlandet, utan sträcker sig åtminstone till Norden. EURES finns visserligen redan, men den täcker inte den privata sektorn och den är inte heller skräddarsydd för Norden”, upplyser PNU:s avgående ordförande Kai Alajoki.

Portalen skulle inbegripa de existerande nationella arbetsförmedlingarnas information om lediga arbetsplatser. Relevanta arbetsplatsannonser kunde översättas från skandinaviska språk till finska och tvärtom, men syftet är ändå att portalens huvudspråk skulle vara skandinaviska.

”Den nya jobbportalen kunde föra samman arbetslösa, arbetsgivare och nordiska högskolor. På portalen kunde arbetsgivaren göra en videohälsning om sig själv som arbetssökanden kunde bekanta sig med och sedan svara på. Nya möten skapar ny inspiration och nya innovationer, och på det viset mera jobb till Norden”, visionerar den nyvalda ordföranden Kim Rantala.
Ytterligare information:

Ordförande Kai Alajoki, kai.alajoki[at]pohjola-norden.fi, 040 775 8143
Generalsekreterare Laura Mynttinen, laura.mynttinen[at]pohjola-norden.fi, 044 733 5781

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *