26.05.2015 08:29

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund söker en CHEFREDAKTÖR för sin webbtidning Nordhumla.

Chefredaktören har huvudansvaret för tidningens innehåll. Till chefredaktörens uppgifter hör att samla in texter från skribenter, korrekturläsa texterna samt spridning och marknadsföring av texterna i de sociala medierna. Tidningen är tvåspråkig (finska/svenska). Chefredaktören ansvarar också för Ungdomsförbundets bidrag till vår moderorganisation Pohjola-Nordens medlemstidning.

Vi önskar att du har tidigare erfarenhet av redaktionsarbete och att du har intresse att utveckla tidningen vidare. Vi hoppas också att nordiska teman intresserar dig och att du är bekväm med att skriva på både finska och svenska. Chefredaktören betalas ett arvode på 800 euro per år. Arvodet utbetalas i två omgångar. För perioden 1.8-31.12.2015 betalas chefredaktören ett arvode på 335 euro, som utbetalas i december.

Skicka en fritt formulerad ansökan till organisationssekreteraren på pnuorganisationssekreterare(at)pohjola-norden.fi senast den 14.6.2015. Den nya chefredaktören väljs i juni och jobbet börjar i början av augusti. I frågor som berör arbetsbeskrivningen kan du kontakta organisationssekreteraren Annika Häggblom (pnuorganisationssekreterare(at)pohjola-norden.fi) och chefredaktören Anna Pusa (chefredaktor(at)pohjola-norden.fi).

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *