27.04.2015 08:36

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) är ett politiskt obundet och officiellt tvåspråkigt ungdomsförbund vars syfte är att främja det nordiska ungdomssamarbetet. Förbundet har 27 riksomfattande ungdomsorganisationer som medlemsorganisationer och 11 lokalavdelningar samt cirka 5000 personmedlemmar. PNU samarbetar aktivt med sina nordiska systerorganisationer genom Föreningarna Nordens Ungdomsförbunds samarbetsnätverk. Förbundet administrerar också Ungdomens Nordiska Råds (UNR) sekretariat samt Nordjobb-utbytesprogrammet i Finland.

Till organisationssekreterarens uppgifter hör bl.a. planering av och förverkligande av förbundets evenemang och kurser tillsammans med förbundsstyrelsen, förbundets betalningstrafik, att fungera som kontaktperson för lokalavdelningar och att ansvara för informering och extern informationsverksamhet (t.ex. medlemsbrev, Facebook, Twitter) samt medlemsärenden.

Vi förutsätter att du

 • är ansvarsfull, initiativrik, systematisk och har ett entusiastiskt förhållningssätt till ditt arbete
 • har erfarenhet av nät- och organisationskommunikation samt marknadsföring och projekthantering
 • har flytande muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken (organisationssekreteraren producerar självständigt informationsmaterial och andra kortare texter både på finska och på svenska)
 • har öga för det visuella och förmåga att skapa små annonser och annat visuellt material på förbundets webbsida och sociala medier
 • är beredd att företa arbetsresor i Finland och i övriga Norden samt kvälls- och helgarbete
 • har lämplig examen
 • är bekant med organisationsvärlden

Vi uppskattar att du

 • känner till organisationsfältet
 • känner till organisations- och ungdomsarbete
 • har tidigare erfarenhet av Pohjola-Nordens Ungdomsförbund eller lokalföreningsverksamhet
 • förstår andra nordiska språk
 • har bildredigeringsförmåga
 • har tidigare erfarenhet av att använda WordPress

Vi erbjuder dig

 • utmanande och mångsidiga arbetsuppgifter
 • en utsiktsplats till nordiskt samarbete, språk och kultur
 • goda tjänsteförmåner och flexibla arbetstider

Tjänsten tillsätts från och med 17.8.2015. Anställningen är heltid och tidsbegränsad på grund av studieledighet (17.8.2015–8.5.2016). Månadslönen är 2000 € med lunchsedlar samt motion- och kultursedlar. Skicka din fritt formulerade ansökan och CV (i pdf-format, allt i samma fil) senast 19.5.2015 klockan 16.00 till pnugeneralsekreterare[at]pohjola-norden.fi. Arbetsutskottet intervjuar lämpliga sökande 26.5.2015. Valet sker följande dag.

Ytterligare information om posten ges av ordförande Kim Rantala, tfn 040 734 8039 eller e-post pnuordforande@pohjola-norden.fi (nåbar under hela ansökningstiden) samt av generalsekreterare Laura Mynttinen, tfn 044 733 5781 eller e-post pnugeneralsekreterare@pohjola-norden.fi (telefonförfrågningar 5.-7.5 kl. 10-16)

Mer information om PNU:s verksamhet finns på www.pnu.fi eller facebook.com/pnnpnu.

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *