Kommande evenemang
  1. Minikurs på danska
    15/0210:00-14:30

    Vill du lära dig arbetslivsdanska? Är du 15-30 år gammal? Välkommen till danska minikurs! Kursen ordnas på Allianssi-talo den 15.2.2020. Deltagande är kostnadsfritt. Välkommen med! Anmäl dig här!

Aktuellt

Sök till PNU:s arbetsgrupper senast den 11.2.!

Anmälning till Pohjola-Nordens Ungdomsförbundets arbetsgrupper är nu öppen!   Vill du påverka hurdana ställningstagande PNU skriver, vilka är tyngdpunkter i vår kommunikation eller hur vår samarbete med företag ser ut? Skulle du vilja lära dig från kommunikations proffs hur en lyckad kampanj utföras eller höra från en nordisk företagschef vilka är de nyaste trender i business? Arbetsgrupper är en super chans att delta i planerig och realisering av PNU:s verksamhet...

Lue lisää / Läs mer...

Unga vill se robusta internationella mål för biologisk mångfald och en tydlig plan för hur de ska uppnås

Miljöministeriet och Pohjola-Nordens Ungdomsförbund informerar   Unga vill att det i år sätts upp robusta internationella mål för biologisk mångfald och utarbetas en tydlig plan för hur målen ska uppnås. De unga betonar vikten av att man i målen beaktar företagens samhällsansvar och den miljöbelastning som ekonomisk verksamhet orsakar. På den workshop som Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och miljöministeriet ordnade fredagen den 24 januari tog deltagarna fram...

Lue lisää / Läs mer...

Unga tar fram rekommendationer med tanke på de internationella mål för biologisk mångfald som fastställs senare i år

Mäntyjä

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och miljöministeriet informerar   Pressmeddelande 21.1.2020 kl. 14.56 Fredagen den 24 januari ordnar Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och miljöministeriet en workshop för unga kring temat biologisk mångfald. Under workshoppen får deltagarna ta fram egna rekommendationer med tanke på de internationella mål för biologisk mångfald som kommer att fastställas senare i år. Eftersom giltighetstiden för de nuvarande målen går ut ställs det upp...

Lue lisää / Läs mer...

Vad är PNU?


pnn_ohje copy-02

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, PNU, är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation vars mål är att främja nordiskt samarbete och skapa möten mellan ungdomar i de nordiska länderna. PNU har lokalavdelningar på olika håll i Finland och en systerorganisation i varje nordiskt land.

Vi erbjuder våra medlemmar nordisk kulturverksamhet, resor, språkkurser och seminarier samt information om studier, jobb och mobilitet i Norden. Sommarjobb i Norden kan man däremot hitta via Nordjobb, som PNU förvaltar.

Vill du vara med och påverka samhället och skapa nya nätverk? Till vår medlemskår hör medlemsorganisationer som vi samarbetar med för att få de ungas röst hörd i samhällsdebatten. PNU administrerar också Ungdomens Nordiska Råd, som erbjuder politiskt aktiva ungdomar ett brett nordiskt forum för samhällspåverkan.

Som medlem i PNU får du oförglömliga upplevelser och många nya vänner. Välkommen med!