Aktuellt

PNU organiserar ett nationellt biodiversitetsworkshop

Käsi pitelee lasipalloa.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund organiserar ett nationellt biodiversitetsworkshop i januari 2020   Avtalet om biodiversitet kommer att förnyas i oktober 2020. För detta har Nordiska Rådet tillsammans med Nordiska Ministerrådet skapat ett projekt för att engagera unga i och inkludera unga i förhandlingarna och slutligen den förnyade konventionen. Projektet har skapat en toolkit för arrangerandet av workshops i Norden och hela världen. Ett av dessa workshops ordnas av PNU den...

Lue lisää / Läs mer...

Nu är det tid för att säkra naturens mångfald!

Mäntyjä

I Finland finns det levnadsmiljöer som kan uppfattas som utrotningshotade. Över hälften av Finlands ursprungliga myrmark har förlorat sitt naturliga tillstånd. FN-organisationen Ipbes rapport år 2019 redogör för att nästan en miljon djur- och växtarter står inför utrotning. Naturens mångfald är på många sätt en betydande sak för finländare och för Finland. Vi måste ta ansvar för biodiversiteten, för endast på så vis kan vi garantera förutsättningar för ett gott...

Lue lisää / Läs mer...

Mot ett gränslöst Norden!

Unga upplever fortfarande gränshinder i Norden när de flyttar t.ex. för att jobba eller studera. På hösten samlade Pohjola-Nordens Ungdomsförbund in erfarenheter av unga som har rest i Norden i form av en gränshinderkampanj, som även arrangerades i fjol. Flera gränshinder har redan avlägsnats, men det finns fortfarande många kvar. Det är viktigt att avlägsna onödiga gränshinder i Norden för att underlätta studier, arbete och livet överlag, likaså viktigt för trovärdigheten...

Lue lisää / Läs mer...

Vad är PNU?


pnn_ohje copy-02

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, PNU, är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation vars mål är att främja nordiskt samarbete och skapa möten mellan ungdomar i de nordiska länderna. PNU har lokalavdelningar på olika håll i Finland och en systerorganisation i varje nordiskt land.

Vi erbjuder våra medlemmar nordisk kulturverksamhet, resor, språkkurser och seminarier samt information om studier, jobb och mobilitet i Norden. Sommarjobb i Norden kan man däremot hitta via Nordjobb, som PNU förvaltar.

Vill du vara med och påverka samhället och skapa nya nätverk? Till vår medlemskår hör medlemsorganisationer som vi samarbetar med för att få de ungas röst hörd i samhällsdebatten. PNU administrerar också Ungdomens Nordiska Råd, som erbjuder politiskt aktiva ungdomar ett brett nordiskt forum för samhällspåverkan.

Som medlem i PNU får du oförglömliga upplevelser och många nya vänner. Välkommen med!