Aktuellt

PNU:s vårmöte: En öppnare arbetsmarknad, som också motiverar till språkinlärning!

Ställningstagande 27.4.2019 Låg nativitet, en försvagad försörjningskvot och brist på kunnande har på senaste tiden varit aktuellt. Som lösning har föreslagits arbetsrelaterad invandring, som är en vacker tanke, men på individnivån en problematisk lösning på 2000-talet. Gränshinder för arbetande finns till och med mellan de nordiska länderna, trots att vi är på frontlinjen med att bryta ned dem. Många som flyttar till Norden efter arbete har en högskoleutbildning, men...

Lue lisää / Läs mer...

Emil Kusnetsoff ny Nordjobb-projektassistent

Emil Kusnetsoff har inlett arbetet som Nordjobb-projektassistent 3.4. Kusnetsoff är till utbildningen politices magister med huvudämnet folkrätt från Åbo Akademi och studerar för tillfället franska vid Turun Yliopisto. Emil Kusnetsoff har tidigare arbetat som Nordjobbs projektassistent i Åbo och Tammerfors och varit praktikant vid Finlands ambassad i Oslo. Nordjobb-projektassistenten ansvarar för kontakt med arbetsgivarna och producerar infomaterial för Nordjobb. "Jag ser fram...

Lue lisää / Läs mer...

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund är med i Ilmastoveivi2019-kampanjen!

Pohjola-Nordens ungdomsförbund beslöt på sitt styrelsemöte 18.3 att delta i Ilmastoveivi 2019-kampanjen. Ilmastoveivi2019 är en klimatkampanj som startades av medborgare för en mera hållbar klimatpolitik inom den Europeiska unionen. Med vår appell kräver vi att Finland utnyttjar sin tid som EU-ordförandeland och driver en klimatpolitik som begränsar klimatuppvärmningen till 1,5 grader. Ilmastoveivi2019 är en politiskt obunden kampanj som drivs av frivilligarbetare. Vi förenar...

Lue lisää / Läs mer...

Vad är PNU?


pnn_ohje copy-02

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, PNU, är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation vars mål är att främja nordiskt samarbete och skapa möten mellan ungdomar i de nordiska länderna. PNU har lokalavdelningar på olika håll i Finland och en systerorganisation i varje nordiskt land.

Vi erbjuder våra medlemmar nordisk kulturverksamhet, resor, språkkurser och seminarier samt information om studier, jobb och mobilitet i Norden. Sommarjobb i Norden kan man däremot hitta via Nordjobb, som PNU förvaltar.

Vill du vara med och påverka samhället och skapa nya nätverk? Till vår medlemskår hör medlemsorganisationer som vi samarbetar med för att få de ungas röst hörd i samhällsdebatten. PNU administrerar också Ungdomens Nordiska Råd, som erbjuder politiskt aktiva ungdomar ett brett nordiskt forum för samhällspåverkan.

Som medlem i PNU får du oförglömliga upplevelser och många nya vänner. Välkommen med!