Personmedlem

Om du är mellan 15-29 år, kan du bli medlem i Pohjola-Nordens Ungdomsförbund. Medlemskapet kostar ingenting. När du blir medlem i PNU ansluts du samtidigt till lokalavdelningen närmast dig. Lokalavdelningarna är i sin tur medlemmar i Pohjola-Nordens Ungdomsförbund.

Medlemsorganisationer

Är er organisation intresserad av att öka sitt deltagande i nordiskt samarbete i Finland och Norden? Vill ni stärka er nordiska profil? Finska riksomfattande ungdomsförbund samt elev- och studentkårer i andra och tredje stadiets läroanstalter kan bli PNU:s medlemsorganisationer. PNU stöder sina medlemsorganisationer i nordiska frågor och kan erbjuda råd bl.a. gällande finansiering för nordiska samarbetsprojekt.

Om er organisation är intresserad av att bli medlem i PNU, kontakta då generalsekreteraren (pnugeneralsekreterare (at) pohjola-norden.fi). En lista på PNU:s nuvarande medlemsorganisationer hittar du här.

Understödsmedlem

Du kan stöda ungdomsförbundets verksamhet genom att bli understödsmedlem. Understödsmedlemmar kan t.ex. stöda PNU:s medlemresor till olika evenemang i Norden. Medlemskapet kostar 30 euro per år. Privatpersoner, registrerade föreningar och aktiebolag kan bli understödsmedlemmar.

En understödsmedlem skiljer sig från en vanlig medlem i att understödsmedlemmar inte är medlemmar i någon lokalavdelning. Understödsmedlemmar har inte heller rösträtt på förbundsmötena. Fråga mer om understödsmedlemaskapet av organisationssekreteraren (pnuorganisationssekreterare(at)pohjola-norden.fi)

Pohjola-Norden

Om du fyllt 30 år kan du bli medlem i Pohjola-Norden. Medlemsavgiften i Pohjola-Norden är 18 euro per år. Som medlem i Pohjola-Norden kan du också delta i Klubb Nordens verksamhet, som är avsedd för dem som är ”30+”.

Läs mer om medlemskapet i Pohjola-Norden här.

Kommentera ›

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *