23.05.2016 13:48

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, Youth League of Pohjola-Norden in Finland, skickar två EVS-volontärer per år till systerorganisationen FNUF Sverige. Ansökningstiden för året 2016-2017 är nu öppen tills 5 juni 2016 kl. 00.00 (finsk tid)! Tidsperioden för årets två EVS-volontärpositioner är 1 september 2016 till 31 augusti 2017.

Mottagarorganisationen

Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Sverige (FNUF Sverige) är en icke-politiskt affilierad organisation och ideell ungdomsförening som jobbar för ökat nordiskt samarbete i fråga om näringsliv, entreprenörskap, utbildningskultur, media och miljöfrågor. FNUF Sverige har uppemot 1500 medlemmar I åldern 16-35. Deras styrka är att erbjuda kvalitativa aktiviteter och påverkningsmöjligheter till deras medlemmar. FNUF Sverige strävar efter att skapa öppenhet och interkulturell förståelse genom deras aktiviteter. Pohjola-Nordens Ungdomsförbund är projektpartner med FNUF Sverige i ett två-årigt projekt som inkluderar rekrytering av volontärer till implementationen av projektet.

Målsättningarna för det gemensamma projektet

 • Att inkludera unga personer in förorter och i rurala områden i att lösa de utmaningar som de nordiska länderna står inför
 • Att inkludera unga personer i förorter och i rurala områden i att lösa globala utmaningar genom nordiskt samarbete
 • Att inkludera unga nyanlända personer till de nordiska länderna i självlärande projekt och utöka deras kapacitet att gå från idé till realisering av de idéerna
 • Att öka förståelsen bland unga personer, inklusive nyanlända personer, om hur nordiska språk kan användas på den nordiska arbetsmarknaden
 • Att ge unga personer möjlighet att dela med sig av deras erfarenheter av och utveckla färdigheter och kompetenser för entreprenörskap i de nordiska länderna
 • Att bjuda in till möten mellan nordiska arbetsgivare och unga personer

EVS-volontärprogrammet “Local innovation – solving the challenges of the North”

FNUF Sverige är en godkänd sändande och koordinerande organisation för EVS (European Voluntary Service or Europeisk volontärtjänst). Varje år ges unga personer från hela EU möjligheten att söka en  12-månads volontärtjänst hos FNUF Sverige. Positionen liknar en praktikplats och är finansierad av Erasmus+. Under din tid som en EVS med FNUF Sverige ges du möjlighet att utveckla dina professionella färdigheter, såväl som möjligheten att göra en personlig resa i den svenska och nordiska kulturen och de nordiska språken. Under tiden för din volontärtjänst få du en personligt designerad professionell coach och en mentor för att guida dig genom sociala händelser och sammanhang. Under din EVS-tjänst kommer du ha möjligheten att jobba med ett välintegrerat team under projekt på ett år. Inom ramen för projektet så kommer FNUF Sverige att sträva efter att synliggöra behov av lokal kapacitetsutveckling och social innovation, såväl som kompetenshöjande faktorer på arbetsmarknaden och transnationellt entreprenörskap bland unga människor.

I egenskap av EVS-volontär med FNUF Sverige kommer du ha möjlighet att vara en del av att utforma FNUF Sveriges aktiviteter som en del av  FNUF-teamet i Stockholm. Dina ansvarsområden som volontär kommer att vara:

 • Organisera 2 lokala evenemang tillsammans med en lokal organisation per månad
 • Representera FNUF på ett evenemang eller organisera synlighetsaktivitet åtminstone två gånger per månad
 • Administrativa uppgifter eller uppgifter som relaterar till en kontorsmiljö
 • Vara en del av kommunikationskampanjer (face to face och social media)
 • Delta i kontorsmöten
 • Skriva inlägg i FNUF-bloggen
 • Representera FNUF på evenemang och konferenser
 • Skapa medvetenhet om nordiskt samarbete

Sök nu!

Vi vill skicka två voluntärer till FNUF Sverige som har idéer för aktiviteter och som vill lägga sin egen prägel på året de jobbat för FNUF Sverige. Med tanke på fokuset på nordiskt samarbete, så söker vi personer som har erfarenheter av nordiskt samarbete eller kommer från de nordiska länderna. Kanske du är extra duktig på att ordna evenemang? Kanske du tycker om film, fotografi eller grafik? Kanske du har erfarenhet inom entreprenörskap eller ungdomspolitik? Kanske du har jobbat i ett annat nordiskt land och har haft nytta av kunskaper i andra nordiska språk? Kanske du är bra på att hitta nya kontakter och nätverk? Berätta vem du är och vad du skulle gilla att göra som volontär för FNUF Sverige! Skicka in din 1) CV, 2) ditt motivationsbrev och 3) ett project proposal till oss senast 5 juni 2016.

1)                   Din CV med relevanta erfarenheter och kunskap – fokusera på projektledarskap, globala studier, event management och nordiska uppgifter (på svenska, finska eller engelska). Ge oss gärna exampel på din roll och ditt engagemang i sociala evenemang eller själständigt arbete.

2)                   Ditt motivationsbrev max en A4-sida – svara på frågan varför FNUF Sverige behöver dig och varför du är intresserad av nordiskt samarbete (på svenska eller engelska).

3)                   Ditt ”project proposal” max en halv A4-sida – skapa ett evenemang, med målsättningar, en plan, med implementation och allt (på engelska).

Den sändande organisationen Pohjola-Nordens Ungdomsförbund kommer att kalla utvalda ansökande till intervju i Helsingfors under vecka 24. Det slutliga valet av två volontärer kommer att göras 30 juni 2016. Resekostnader för att delta i intervjuerna kommer inte att kompenseras. Volontärkontraktet kan inte verifieras och underskrivas förrän juli 2016 p.g.a. finansieringsdeadlines.

Vilken typ av profil söker vi?

 • Du är EU-medborgare, men inte svensk medborgare (i enlighet med EVS-guidelines)
 • Du är under 30 år gammal
 • Du har erfarenhet inom nordiskt samarbete eller kultur, eller du kommer från ett nordiskt land
 • Du har internationell erfarenhet eller dina studier har inkluderat internationellt samarbete
 • Du har erfarehet av att arrangera evenemang
 • Du kan arbeta självständigt och leda andra volontärer
 • Du pratar, skriver och förstår flytande engelska och kan kommunicera på svenska
 • Du är innovativ, kreativ och social

Anställningsförmåner och -ersättningar

 • EVS-volontären kommer motta assistans från FNUF Sverige för att hitta boende inom en given kostnadsnivå. Boendekostnaderna kommer att ersättas av FNUF Sverige enligt ett förhandsavtalat låst pris.
 • EVS-volontären kommer att motta ett måntligt stöd på 2.790 SEK för mat, fickpengar och lokaltransport.
 • FNUF Sverige kommer också ersätta EVS-volontären för dennes resekostnader till och från Sverige vid ett tillfälle från det egna hemlandet.
 • FNUF Sverige kommer täcka alla kostnader relatede till volontärtjänsten och dess uppgifter, inklusive deltagaravgifter för språkkurs.

Intresserad? Skicka in dina ansökningsdokument till lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi senast 19 juni 2016 kl. 00.00 (finsk tid) eller ring och fråga mer om volontärpositionerna på +358 (0)44 733 5781 mellan kl. 9.00 och 16.00 1-3.6.2016.

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *