8.01.2016 08:21

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund är ett politiskt obundet, nationellt, tvåspråkigt ungdomsförbund vars syfte är att främja det nordiska ungdomssamarbetet och kontakterna mellan nordiska ungdomar. Förbundet har 27 riksomfattande ungdomsorganisationer som sina medlemsorganisationer och 11 lokalavdelningar samt cirka 5000 personmedlemmar. Förbundet samarbetar aktivt med sina nordiska systerorganisationer genom Föreningarna Nordens ungdomsförbund-samarbetsnätverket. PNU administrerar Ungdomens Nordiska råds sekretariat och Nordjobb-utbytesprogrammet i Finland.

Till generalsekreterarens uppgifter hör bl.a. att enligt styrelsens beslut ansvara för förbundets
verksamhet, ekonomi och administration samt fungera som styrelsens sekreterare.
Generalsekreteraren är också chef för Ungdomsförbundets kansli. Förutom generalsekreteraren har
PNU en heltidsanställd organisationssekreterare och Nordjobb-projektledare och en deltidsanställd
koordinator som ansvarar för UNR-sekretariatet.

Vi söker dig som har

· erfarenhet av ekonomi- och projektadministration
· erfarenhet av förmanskap
· flytande kunskaper i svenska och finska

Vi uppskattar

· kännedom om och vision av nordiskt samarbete
· kännedom om organisationsarbete
· kännedom om organisationsvärlden och ungdomsfrågor
· möjlighet till arbetsresor i Finland och övriga Norden samt kvälls- och helgarbete

Vi erbjuder

– utmanande och mångsidiga arbetsuppgifter
– möjlighet att bevaka nordiskt samarbete
– goda tjänsteförmåner och flexibla arbetstider

Tjänsten fylls från och med 1 mars 2015 eller enligt överenskommelse. Anställningen är heltid
och visstid 1.3.2016-31.1.2017 (vikariat).

Skicka din fritt formulerade ansökan med löneanspråk och CV senast 24.1.2016
till pnuordforande@pohjola-norden.fi. En del av sökande inbjuds till arbetsutskottets
intervju och PNU:s styrelse väljer den nya generalsekreteraren under vecka 6.

Förfrågningar kan riktas till tf. generalsekreterare Karolina Lång (tfn. 044 733 5781) 19.–22.1.2016 kl.
10–15 eller skickas per e-post till på karolina.lang@pohjola-norden.fi.
Mer information om PNU:s verksamhet finns på www.pnu.fi eller facebook.com/pnnpnu

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *