26.03.2019 15:19

VÄLKOMMEN POHJOLA-NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS VÅRMÖTE!

Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds stadgeenliga vårmöte ordnas i Mötesrum Ture i Richardsgatans bibliotek lördagen den 27.4.2019 kl. 10.30–13.00 (på adressen Richardsgatan 3, 00130 Helsingfors).

Vi inleder tillfället med en lätt lunch och en presentation av årets medlemsresa till Färöarna kl. 10.30-11.00. Själva vårmötet börjar kl. 11.30. Vänligen observera att vi på vårmötet utser medlemmar till valberedningskommittén för verksamhetsåret 2019.

Anmälningar till mötet och era representanters fullmakter (bifogad bilaga) skickas till PNU:s generalsekreterare, antingen i skannad form per e-post till pnnpaasihteeri@pohjola-norden.fi eller per post till Lena Höglund, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, Fredriksgatan 61 A 11, 00100 Helsingfors senast 15.4.2019. Mötesdokumenten skickas ut till mötesdeltagarna per e-post en vecka innan mötet. I samband med anmälan ber vi att deltagarnas e-postadress meddelas, så att mötesdokumenten kan skickas direkt till deltagarna.

PNU kommer att ersätta resekostnaderna till och från vårmötet för högst fem (5) representanter från lokalavdelningarna. De personer som är berättigade till reseersättning bör anmäla sitt deltagande i vårmötet före deadline 15.4.2019.

 

Varmt välkommen!

 

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *