9.04.2016 13:16

STÄLLNINGSTAGANDE

9.4.2016

Pohjola-Nordens ungdomsförbund som 9.4 samlades till sitt vårmöte i Helsingfors uppmanar sina lokalavdelningar, medlemsorganisationer och andra instanser som jobbar med unga att bekanta sig med FN:s resolution 2250 och utvärdera hur de kunde utnyttja den i sin egen verksamhet.

FN:s säkerhetsråd godkände i december 2015 resolutionen 2250 (Youth, Peace and Security – Unga, Fred och Säkerhet) där unga i åldern 18-29 lyfts fram för deras viktiga roll i att skapa fred och säkerhet. Medlemsländerna och aktörer som jobbar med unga i dessa länder uppmanas att utöka påverkningsmöjligheterna i beslutsfattandet och skapa modeller som möjliggör att unga blir en allt mer central del i att skapa och upprätthålla fred.

Det konstateras i resolutionen att förhindrade studiemöjligheter och svårigheter att äntra arbetsmarknaden kan försvåra att en hållbar fred uppnås. I dokumentet lyfts också fram att den nuvarande generationen unga är den största som någonsin levt på jorden. Detta erbjuder en unik möjlighet att skapa hållbar fred och ekonomisk välfärd, ifall rätt medel tas i bruk för att nå det.

PNU understryker betydelsen av nordiska värderingar som fred, jämlikhet och yttrandefrihet i både upprätthållandet och skapandet av fred. Att stöda nordiskt samarbete och särskilt samarbete unga emellan ger en stabil och god grund till framtiden. PNU vill vara med och stöda verksamhet som sprider dessa goda värderingar också utanför Norden.

Ytterligare information:

Karolina Lång (tel. 040 130 4772, karolina.lang@pohjola-norden.fi)

Lena Höglund (tel. 044 733 5781, lena.hoglund@pohjola-norden.fi)

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *