28.11.2015 11:28

STÄLLNINGSTAGANDE

28.11.2015

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) tar ställning till att inleda tågtrafik mellan Uleåborg och Luleå på sitt höstmöte i Helsingfors. Finland borde ta mångsidigare samarbetsmöjligheter på allvar i Nordens norra områden där det redan finns tätt samarbete med turism som exempel. En snabb tågförbindelse skulle underlätta studerandes och arbetstagares rörlighet i Bottenviksbågen. Samtidigt skulle en tågförbindelse från Danmark till Finland öppnas den vägen.

Samarbete i Båttenviksbågen skulle innebära jobbmöjligheter för unga när arbetssökning skulle bli logistiskt sett enklare. Luleå är en av Sveriges snabbast växande kommuner och arbetslösheten bland unga är på låg nivå “Tågtrafiken skulle jämna ut lokala skillnader och öka rörligheten av lokala människor och turister mellan de nordliga områdena,” visionerar PNU:s ordförande Kim Rantala.

Sveriges Norrtåg inleder tågtrafiken till Haparanda nästa år men förbindelsen till Uleåborg blir inte verklighet om den ca 20 kilometer långa järnvägen mellan Torneå och Laurila inte elektifieras. PNU vädjar därför till Trafikverket och trafiksminister Anne Berner att elektrifiera förbindelsen.

Den nyvalda ordföranden jämför järnvägen med den livliga förbindelsen som utvecklats mellan Danmark och Sverige: “Öresunds bro är ett bra exempel på hur som gemensamma trafikförbindelser förbättrar människors arbets-, studie- och rörlighetsmöjligheter, samt konkretiserar det nordiska samarbetets fördelar i enskilda människors liv.”

Tågförbindelsen skulle föra arbetsgivare och högskolor till grannländernas räckhåll. Kollektivtrafik är också ett förmånligt och miljövänligt sätt att resa och bekanta sig med grannländernas kultur. Förbindelsen skulle stödja kontakter och vänskaper som främjar nordiskt samarbete över riksgränser. Nya möten skapar nya idéer och nya former av samarbete som kan berika både de lokala människors som företags vardag och förstärka nordisk växelverkan på en nationell nivå.

Ytterligare uppgifter:

Kim Rantala (tfn 040 734 8039, pnuordforande@pohjola-norden.fi)

Laura Mynttinen (tfn 044 733 5781, pnugeneralsekreterare@pohjola-norden.fi)

 

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *