21.11.2016 08:01

STÄLLNINGSTAGANDE 19.11.2016

 

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund (PNU) som höll sitt höstmöte i Helsingfors 19.11.2016 kräver att skyddet av det Arktiska området prioriteras i Finlands nordiska samarbete.

– Det arktiska området är avgörande i kampen mot klimatförändringarna och det nordiska samarbetet är för det en viktig påverkningsplatform, säger Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds nyss omvalda ordförande Karolina Lång.

Finlands ordförandeskap för det Nordiska rådet fick sin början i slutet av oktober och i maj 2017 tar Finland över ordförandeskapet för det Arktiska rådet, vilket bådadera sätter Finland i ledande position för att påverka det arktiska samarbetet.

– Finlands statsråd bör förhålla sig konsekvent i främjandet av hållbarhetsmålen och i skyddet av det arktiska området, såväl som driva dessa frågor i det nordiska samarbetet. Målsättningen i klimatavtalet från Paris, dvs. att minska på utsläppen till noll och begränsa en temperaturhöjning bortom 1,5 grader, är avgörande för det arktiska samarbetet. De nordiska länderna ska driva fram havsskyddsområden i det Norra Ishavet och gemensamma bindande standarder för oljeutvinning i arktiska områden, säger Karolina Lång.

– Också de nordiska länderna måste bevisa att de avser leva upp till klimatmålen genom att inte öppna upp oljeutvinning på nya områden och förhindra att statliga bolag deltar i arktisk oljeutvinning.
Ursprungsfolken och de ungas påverkningsmöjligheter i beslutsfattandet i arktiska samarbetet måste garanteras. Det arktiska områdets öde påverkar hela vår planets framtid. Konsekvenserna för dagens beslut betalar de unga och kommande generationer för, avslutar Karolina Lång.

År 2017 fokuserar Pohjola-Nordens Ungdomsförbund på att informera sina medlemsorganisationer och på att stöda sina lokalavdelningar. Ungdomsförbundet avser också ordna en nordisk mediautbildning åt sina medlemmar och samarbeta bl.a. med Youth Arctic Coalition.

 

Tilläggsinformation:
Ordförande Karolina Lång, 044 1304772
Generalsekreterare Lena Höglund, 044 7335781

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *