8.02.2017 16:15

henkilönumero_kannanotto

STÄLLNINGSTAGANDE 8.2.2017

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund efterlyser starkare insatser för mobilitet mellan de nordiska länderna. En mycket konkret åtgärd skulle vara att införa ett samnordiskt personsignum. Det nya nordiska personsignumet skulle vara ett komplement till de nuvarande nationella systemen.

”Personsignum behövs i dag i alla nordiska länder till exempel för att kunna börja arbeta eller öppna ett bankkonto. Att införa ett samnordiskt personnummersystem skulle göra livet betydligt enklare för dem som flyttar mellan länder eller har en gränsöverskridande vardag i Norden”, säger ordförande Karolina Lång.

Lång nämner också att det finns ekonomiska fördelar med ett samnordiskt personnummersystem.
”Det samnordiska personsignumet skulle avlägsna mycket onödig byråkrati och det skulle även vara möjligt att till exempel göra såna köp på nätet som kräver personsignum över gränserna, vilket i dag inte är möjligt då personsignumen har olika form.”

Förbundet har sedan våren 2015 aktivt bedrivit saken att samnordiska personnummer ska ges som förslag till nationella regeringarna av Nordiska rådet. Frågan om samnordiskt personnummer behandlades av Nordiska rådets välfärdsutskott i Oslo januari 2017.

Tankesmedjan Agenda publicerade den 8 februari Nordens tid är nu -rapporten, som behandlar nordiskt medborgarskap.

Ytterligare uppgifter:
Ordförande Karolina Lång (karolina.lang@pohjola.norden.fi, +358 40 130 4772)
Generalsekreterare Lena Höglund (lena.hoglund@pohjola-norden.fi, +358 44 733 5781)

Kommentoi ››

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *